skyeng2018

Otsides kogukonda sotsialismijärgses keskuskülas

Otsides kogukonda sotsialismijärgses keskuskülas
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Arenguantropoloogiline uurimus. Käesolev raamat on esimene eestikeelne antropoloogiline uurimus Eesti ühiskonnast. Põhjalik ülevaade Eesti külaelust kujutab endast tausta, millelt mõista teravnenud suhteid inimeste vahel sotsialismist vabanenud, ent oma positsiooni kaotanud maaühiskonnas, aga ka pettumust ja lootusi, mida äratab välisrahadega ülesehitatud kogukonna arenguprogramm. Autor kirjeldab, kuidas elu keskuskülade paneelmajades nõrgenevate sugulussuhete, kadunud tööalaste seoste ja võrdsuskultuuri murenemise tingimustes toob kaasa põletava soovi üksteisest eemale hoida. Kuidas kogukonda luua püüdev arenguprogramm ja selle üritused, mis inimesi pealtnäha kokku toovad, tegelikult süvendavad eraldumist. Aet Annisti uurimus põhineb osalusvaatlusel kahes Kagu-Eesti keskuskülas. Ta vaatleb ühelt poolt Suurbritannia rahalise toe abil korraldatud osalusarengu programmi püüdlusi muuta kaks küla koostoimivaks kogu konnaks ja teiselt poolt inimeste igapäevast kooselu. Raamat paigutab inimlikud draamad koduühiskonnas ka võimutehnoloogiates toimunud üleilmsete muutuste konteksti ning esitab ülevaate arenguteooria ajaloost.

Читать книгу «Otsides kogukonda sotsialismijärgses keskuskülas» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • SAATEKS
 • EESSÕNA
 • SISSEJUHATUS
 • ARENG JA ANTROPOLOOGIA
 • Arengu mõiste ja progressiidee
 • Moderniseerumisteooria
 • Sõltuvusteooria
 • Dekonstruktsioon ja diskursus arengu uurimises
 • Arenguantropoloogia 21. sajandil
 • ARENG JA IDA-EUROOPA
 • Areng ja muutus pärast sotsialismi
 • Võimustamine ja kodanikuühiskond
 • Kogukond Ida-Euroopa uuringutes
 • ANTROPOLOOGILINE UURIMUS KOGUKONNA ARENDAMISEST KAGU-EESTI KESKUSKÜLADES
 • Metoodika
 • Programm
 • Raamatu ülevaade
 • ESIMENE OSA. TAUST
 • Esimene peatükk. AJALOOLINE TAUST
 • Mullistuste periood: 20. sajand
 • Maaelu staatuse tõus ja langus
 • Teine peatükk. ARENG, KOGUKONNAELU JA MUUTUSED
 • Kogukonna ja arengu ajaloolisi aspekte
 • Kogukonnaelu, areng ja arenguabi pärast 1990ndaid
 • Kogukond ja modernsustraditsioon
 • TEINE OSA. ETNOGRAAFILISED SUBJEKTID
 • Kolmas peatükk. ELU KESKUSKÜLADES: SIDEMETE MUUTUMINE JA ELATUSALLIKATES KAHTLEMINE
 • Keskusküla ebaselge identiteet
 • Kohalik poliitika: ametlike struktuuride ja isiklike suhete murenemine
 • Elatus külas: vastuolud ja kaduv sõltuvus
 • Kuidas säilitada võrdsuskultuuri?
 • Neljas peatükk. ARENGU SAABUMINE JA KOGUKONNA TÕUS
 • Välisabi Eesti maapiirkondadele
 • Koostööprogramm
 • Tutvustades kogukonda
 • Abi häbi ja veenvus
 • KOLMAS OSA. SOTSIAALSES RUUMIS HAKKAMASAAMINE JA KESKUSKÜLADE KOHALIKUD IDENTITEEDID
 • Viies peatükk. LÄHEDUSE ASUPAIGAD: TOIMETULEK ERINEVUSTEGA
 • Lähedus kodukolde ääres: majapidamised, sugulus ja sugudevahelised suhted
 • Kodused peod
 • Läheduse probleemid
 • Kuues peatükk. DISTANTSEERUMINE LÄHESTIKKU ELADES
 • Igapäevase distantsi kogemine
 • Distantsijuhtimine
 • Distantsi suurendamine
 • Kogukonnatus: tarad ja distantsid
 • Seitsmes peatükk. KOHTUMINE TEISTEGA
 • Poodlemine kui sotsiaalne keskkond
 • Kohaliku identiteedi institutsiooniline loomine
 • Ametlikult korraldatud üritused ja tegevused külades
 • Ühisürituste võõrandav mõju
 • NELJAS OSA. KOGUKONNA LOOMINE
 • Kaheksas peatükk. KÜLAST KOGUKONNAKS?
 • Õppiva kogukonna kaasamine
 • Vaev nõrga kogukonnaga
 • Kogukond kui okkaline eesmärk
 • Üheksas peatükk. KAASAMISMÜSTIKA
 • Juhtide koolitamine
 • Kogukonnaks saamine
 • Läbikukkumine kogukondades
 • Osadus kaasamisega ja ilmajätt
 • KOKKUVÕTE
 • OTSIDES KOGUKONDA, TÕRJUDES NÕRKUST
 • KASUTATUD KIRJANDUS
 • Joonealused märkused