skyeng2018

Õpime suusatama

Õpime suusatama
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

See õpik on mõeldud kõigile neile, kes tahavad hästi suusatada või siis seda teistele õpetada, see on mõeldud nii õpilastele kui õpetajatele, nii sportlastele kui treeneritele ja päris kindlasti kõigile iseõppijatele. Omaette peatüki moodustavad mäesõidu elemendid. See osa peaks huvi pakkuma ka nendele, kes tegelevad slaalomiga. Põhjalikult on kirjeldatud kõiki sõidu- ja tõusuviise, nende puhul on eraldi välja toodud tüüpilised vead.

Читать книгу «Õpime suusatama» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • ÕPPIMISEKS/ÕPETAMISEKS VAJALIKUD TINGIMUSED
 • PÖÖRDED PAIGAL
 • MÄESÕIDUVIISID JA NENDE ÕPPIMISE/ÕPETAMISE METOODIKA
 • LASKUMISVIISID
 • EBATASASUSTE ÜLETAMINE
 • PIDURDUSVIISID
 • PÖÖRDED
 • SÕIDUVIISID JA NENDE ÕPPIMISE METOODIKA
 • PAARISTÕUKELISED SÕIDUVIISID
 • PAARISTÕUKELINE SAMMUTA SÕIDUVIIS
 • PAARISTÕUKELINE ÜHESAMMULINE SÕIDUVIIS
 • PAARISTÕUKELINE KAHESAMMULINE SÕIDUVIIS
 • VAHELDUVTÕUKELINE KAHESAMMULINE SÕIDUVIIS
 • VAHELDUVTÕUKELINE NELJASAMMULINE SUUSATAMISVIIS
 • TÕUSUVIISID JA NENDE ÕPPIMISE/ÕPETAMISE METOODIKA
 • ASTESAMM-TÕUSUVIIS
 • LIBISAMM-TÕUSUVIIS
 • JOOKSUSAMM-TÕUSUVIIS
 • ÕPETAMISE/ÕPPIMISE JÄRJESTUS
 • LISA I. TASAKAALUHARJUTUSED
 • Joonealused märkused