Панас Мирний — отзывы о творчестве автора и мнения читателей
image

Отзывы на книги автора «Панас Мирний»

24 
отзыва

La_Roux

Оценил книгу

Восторг без лишних слов!
Во-первых, отмечу чудесный слог автора! Описание природы, села и жизни дают такую яркую картинку, что словами это не пересказать. Просто красиво, просто талант автора!
Во-вторых, хоть сюжет и не нов, но написано это потрясающе. Живешь в этих строчках и все через себя пропускаешь.

Начинается все в маленькой украинской деревушке. Христя живет с родителями, растет доброй и порядочной девушкой, но как будто злой рок навис только над ее головой, одна за другой сыпятся напасти, горе и безысходность толкает ее на путь названия книги.

Читала с большим удовольствием, несмотря на события полные грусти и тоски, история вызывает сочувствие без напряга, автор не выдавливал эмоции из читателя, просто показал жизнь без прикрас, жалела ли я главную героиню - 50/50.. Были моменты, что все могло сложится иначе, будь у нее желание, но видимо "легкие деньги" слишком большую власть имели над чистой душой, изменив ее нутро полностью.

27 июля 2021
LiveLib

Поделиться

La_Roux

Оценил книгу

Восторг без лишних слов!
Во-первых, отмечу чудесный слог автора! Описание природы, села и жизни дают такую яркую картинку, что словами это не пересказать. Просто красиво, просто талант автора!
Во-вторых, хоть сюжет и не нов, но написано это потрясающе. Живешь в этих строчках и все через себя пропускаешь.

Начинается все в маленькой украинской деревушке. Христя живет с родителями, растет доброй и порядочной девушкой, но как будто злой рок навис только над ее головой, одна за другой сыпятся напасти, горе и безысходность толкает ее на путь названия книги.

Читала с большим удовольствием, несмотря на события полные грусти и тоски, история вызывает сочувствие без напряга, автор не выдавливал эмоции из читателя, просто показал жизнь без прикрас, жалела ли я главную героиню - 50/50.. Были моменты, что все могло сложится иначе, будь у нее желание, но видимо "легкие деньги" слишком большую власть имели над чистой душой, изменив ее нутро полностью.

27 июля 2021
LiveLib

Поделиться

La_Roux

Оценил книгу

Восторг без лишних слов!
Во-первых, отмечу чудесный слог автора! Описание природы, села и жизни дают такую яркую картинку, что словами это не пересказать. Просто красиво, просто талант автора!
Во-вторых, хоть сюжет и не нов, но написано это потрясающе. Живешь в этих строчках и все через себя пропускаешь.

Начинается все в маленькой украинской деревушке. Христя живет с родителями, растет доброй и порядочной девушкой, но как будто злой рок навис только над ее головой, одна за другой сыпятся напасти, горе и безысходность толкает ее на путь названия книги.

Читала с большим удовольствием, несмотря на события полные грусти и тоски, история вызывает сочувствие без напряга, автор не выдавливал эмоции из читателя, просто показал жизнь без прикрас, жалела ли я главную героиню - 50/50.. Были моменты, что все могло сложится иначе, будь у нее желание, но видимо "легкие деньги" слишком большую власть имели над чистой душой, изменив ее нутро полностью.

27 июля 2021
LiveLib

Поделиться

sireniti

Оценил книгу

Дуже-дуже важка книга. Колись у школі вона далась мені легше. Набагато. Мабуть, з роками починаєш більше проникатися несправедливістю і співчувати людським поневірянням. А можливо просто цей роман і справді потрібно читати в певний період життя. Не в школі точно.
Як часто ми, зітхаючи, жаліємося на важкий час, на труднощі з роботою, зарплатнею, відносини з ненависним начальником. Нам вічно чогось не вистачає до ідеалу. Як то кажуть- копійки до карбованця. Купили черевички, не вистачило на шубку, скопили на шубку, зносились черевички. Замкнуте коло…

Але ось такі романи приземляють. Примушуть по-іншому подивитись на своє життя.
Доля української дівчини з простої родини не просто вражає, - приголомшує.
Жила біля батька та матері, хоч і бідно, та все ж біля рідних людей, хоч якийсь захисток. Вродою вдалася, біле личко, чорні брови притягували парубків. Зокрема сина багатія. Не тільки задивлявся він на Христю, а покохав всім серцем. Їй би відповісти взаємністю, можливо б і не сталося біди. Та батько Федора і чути не хотів про таку невістку, і сама Христя не тягнулася до хлопця.
А тут ще й батько згинув в дорозі. Не до кохання дівчині. Прийдеться йти в найми, відробляти батькові борги. З господині в прислугу- не дуже то весело. Особливо, якщо господар має на тебе свої види.

Ой згубила краса Христю. Та й не тільки ії. Скільки таких зневірених, обманутих, знівечених долею згинули десь під чужими заборами серед байдужих людей.
Так. Був у неї вибір. Могла не кидатися в обійми гарненького панича. Працювати і далі, нести свій хрест. Та вона ж молода була, прагнула кохання, довіряла. А він був такий улесливий. Говорив солодко, обнімав міцно. Не витримало дівоче серце, здалося. Хто ж знав, що кохання теє несправжнім було. Що панові дівчина ніби і не забавкою була, та своя сорочка ближче до тіла, коли запахло шмаленим.

Повія. То справді так. Розвіяла своє життя, розтратила молодість, загубила дівоцьку цноту. Заради чого? Для кого?
Змарнувала Христя всі свої мрії. Не так вона бачила своє майбутнє.
Як важко було читати про ії падіння, про те, якою страшною вона стала, калікою жебрачкою, злидаркою.
«Весело проходить свято при щастi, при достатках, а коли горе налягло на душу, коли туга за серце кусає - тодi i свято не в свято!»
Ось таким і було життя Христі. Щастя злегка промайнуло і зникло, а потім вічна туга і печаль.

Роман цікавий тим, що докладно описує побут селян середини 19 століття. Одяг, їжа, підготовка і святкування релігійних свят, колядки.
Змальоване і життя паничів в місті, вврніше середньго класу. Їхнє відношення до прислуги, буденне життя.
Зачеплена тема кріпацтва, а саме - звільнення селян від нього.
Не завжди це було «во благо», бо люди опинялися на волі без копійки, без господарства. І що з цією волею робити для багатьох була ціла трагедія.
Автор уміло поєднав драму Христі і драму тогочасного суспільства.
Колоритний, яскравий, «чіпляючий» твір.

Перевод.

Очень-очень тяжелая книга. Когда-то в школе она далась мне более легко. Намного. По-видимому, с годами начинаешь больше проникаться несправедливостью и сочувствовать человеческим страданиям. А может просто этот роман и правда нужно читать в определенный период жизнь. Не в школе точно.

Как часто мы, вздыхая, жалуемся на тяжёлое время, на трудности с работой, зарплатой, отношения с ненавистным начальником. Нам вечно чего-то не хватает к идеалу. Как говорится: «Копейки к рублю».
Купили ботиночки, не хватило на шубку, скопили на шубку, сносились ботиночки. Замкнутый круг.

Но вот такие романы приземляют. Заставляют по-другому посмотреть на свою жизнь.
Судьба украинской девушки из простой семьи не просто поражает, - ошеломляет.
Жила возле отца и матери, хоть и бедно, а всё же около родных людей, хоть какая-то защита и убежище. Красотой удалась. Белое личико и чёрные брови притягивали парней. В частности сына богатея. Не только заглядывался он на Христю, а полюбил всем сердцем. Ей бы ответить взаимностью, возможно бы и не случилось беды. Но отец Фёдора и слышать не хотел о такой невестке, да и сама Христя не тянулась к парню.
А тут еще и отец замёрз в дороге. Не до любви девушке. Придется идти в работы по найму, отрабатывать отчие долги. Из хозяйки в прислугу- не очень то весело. Особенно, если хозяин имеет на тебя свои виды.

Ох, погубила красота Христю. Да и не только её. Сколько таких разуверенных, обманутых, изуродованных судьбой погибли где-то под чужими сборами среди безразличных людей.
Да. Был у нее выбор. Могла не бросаться в объятия хорошенького паныча. Работать и дальше, нести свой крест. Но она же молодая была, хотела любви, доверяла. А он был такой льстивый. Говорил сладко, обнимал крепко. Не выдержало девичье сердце, сдалось. Кто же знал, что любовь та ненастоящей была. Вроде бы и былане игрушкой, но своя рубашка господину ближе к телу оказалась, когда запахло жареным.

Гулящая. Это и правда так. Развеяла свою жизнь, растратила молодость, потеряла девичью добродетель. Ради чего? Для кого?
Сгубила Христя все свои мечты. Не так она видела свое будущее.
Как трудно было читать о её падении, о том, какой страшной она стала, калекой и нищенкой.
"Весело проходит праздник при счастье, при достатках, а когда горе налегло на душу, когда тоска за сердце кусает - тода и праздник не в праздник"!
Вот таким и была жизнь Христи. Счастье слегка промелькнуло и исчезло, а потом вечная тоска и печаль.

Роман интересен тем, что обстоятельно описывает быт крестьян середины 19 века. Одежда, еда, подготовка и празднование религиозных праздников, колядки.
Изображена и жизнь панычей в городе, вернее середньго класса. Их отношение к прислуге, будничная жизнь.
Зацеплена тема крепостничества, а именно - освобождение крестьян от него.
Не всегда это было "во благо", потому что люди оказывались на свободе без копейки, без хозяйства. И что с этой свободой делать для многих была целая трагедия.
Автор умело соединил драму Христи и драму тогдашнего общества.
Колоритное, яркоею цепляющее произведение.

28 сентября 2018
LiveLib

Поделиться

sireniti

Оценил книгу

Дуже-дуже важка книга. Колись у школі вона далась мені легше. Набагато. Мабуть, з роками починаєш більше проникатися несправедливістю і співчувати людським поневірянням. А можливо просто цей роман і справді потрібно читати в певний період життя. Не в школі точно.
Як часто ми, зітхаючи, жаліємося на важкий час, на труднощі з роботою, зарплатнею, відносини з ненависним начальником. Нам вічно чогось не вистачає до ідеалу. Як то кажуть- копійки до карбованця. Купили черевички, не вистачило на шубку, скопили на шубку, зносились черевички. Замкнуте коло…

Але ось такі романи приземляють. Примушуть по-іншому подивитись на своє життя.
Доля української дівчини з простої родини не просто вражає, - приголомшує.
Жила біля батька та матері, хоч і бідно, та все ж біля рідних людей, хоч якийсь захисток. Вродою вдалася, біле личко, чорні брови притягували парубків. Зокрема сина багатія. Не тільки задивлявся він на Христю, а покохав всім серцем. Їй би відповісти взаємністю, можливо б і не сталося біди. Та батько Федора і чути не хотів про таку невістку, і сама Христя не тягнулася до хлопця.
А тут ще й батько згинув в дорозі. Не до кохання дівчині. Прийдеться йти в найми, відробляти батькові борги. З господині в прислугу- не дуже то весело. Особливо, якщо господар має на тебе свої види.

Ой згубила краса Христю. Та й не тільки ії. Скільки таких зневірених, обманутих, знівечених долею згинули десь під чужими заборами серед байдужих людей.
Так. Був у неї вибір. Могла не кидатися в обійми гарненького панича. Працювати і далі, нести свій хрест. Та вона ж молода була, прагнула кохання, довіряла. А він був такий улесливий. Говорив солодко, обнімав міцно. Не витримало дівоче серце, здалося. Хто ж знав, що кохання теє несправжнім було. Що панові дівчина ніби і не забавкою була, та своя сорочка ближче до тіла, коли запахло шмаленим.

Повія. То справді так. Розвіяла своє життя, розтратила молодість, загубила дівоцьку цноту. Заради чого? Для кого?
Змарнувала Христя всі свої мрії. Не так вона бачила своє майбутнє.
Як важко було читати про ії падіння, про те, якою страшною вона стала, калікою жебрачкою, злидаркою.
«Весело проходить свято при щастi, при достатках, а коли горе налягло на душу, коли туга за серце кусає - тодi i свято не в свято!»
Ось таким і було життя Христі. Щастя злегка промайнуло і зникло, а потім вічна туга і печаль.

Роман цікавий тим, що докладно описує побут селян середини 19 століття. Одяг, їжа, підготовка і святкування релігійних свят, колядки.
Змальоване і життя паничів в місті, вврніше середньго класу. Їхнє відношення до прислуги, буденне життя.
Зачеплена тема кріпацтва, а саме - звільнення селян від нього.
Не завжди це було «во благо», бо люди опинялися на волі без копійки, без господарства. І що з цією волею робити для багатьох була ціла трагедія.
Автор уміло поєднав драму Христі і драму тогочасного суспільства.
Колоритний, яскравий, «чіпляючий» твір.

Перевод.

Очень-очень тяжелая книга. Когда-то в школе она далась мне более легко. Намного. По-видимому, с годами начинаешь больше проникаться несправедливостью и сочувствовать человеческим страданиям. А может просто этот роман и правда нужно читать в определенный период жизнь. Не в школе точно.

Как часто мы, вздыхая, жалуемся на тяжёлое время, на трудности с работой, зарплатой, отношения с ненавистным начальником. Нам вечно чего-то не хватает к идеалу. Как говорится: «Копейки к рублю».
Купили ботиночки, не хватило на шубку, скопили на шубку, сносились ботиночки. Замкнутый круг.

Но вот такие романы приземляют. Заставляют по-другому посмотреть на свою жизнь.
Судьба украинской девушки из простой семьи не просто поражает, - ошеломляет.
Жила возле отца и матери, хоть и бедно, а всё же около родных людей, хоть какая-то защита и убежище. Красотой удалась. Белое личико и чёрные брови притягивали парней. В частности сына богатея. Не только заглядывался он на Христю, а полюбил всем сердцем. Ей бы ответить взаимностью, возможно бы и не случилось беды. Но отец Фёдора и слышать не хотел о такой невестке, да и сама Христя не тянулась к парню.
А тут еще и отец замёрз в дороге. Не до любви девушке. Придется идти в работы по найму, отрабатывать отчие долги. Из хозяйки в прислугу- не очень то весело. Особенно, если хозяин имеет на тебя свои виды.

Ох, погубила красота Христю. Да и не только её. Сколько таких разуверенных, обманутых, изуродованных судьбой погибли где-то под чужими сборами среди безразличных людей.
Да. Был у нее выбор. Могла не бросаться в объятия хорошенького паныча. Работать и дальше, нести свой крест. Но она же молодая была, хотела любви, доверяла. А он был такой льстивый. Говорил сладко, обнимал крепко. Не выдержало девичье сердце, сдалось. Кто же знал, что любовь та ненастоящей была. Вроде бы и былане игрушкой, но своя рубашка господину ближе к телу оказалась, когда запахло жареным.

Гулящая. Это и правда так. Развеяла свою жизнь, растратила молодость, потеряла девичью добродетель. Ради чего? Для кого?
Сгубила Христя все свои мечты. Не так она видела свое будущее.
Как трудно было читать о её падении, о том, какой страшной она стала, калекой и нищенкой.
"Весело проходит праздник при счастье, при достатках, а когда горе налегло на душу, когда тоска за сердце кусает - тода и праздник не в праздник"!
Вот таким и была жизнь Христи. Счастье слегка промелькнуло и исчезло, а потом вечная тоска и печаль.

Роман интересен тем, что обстоятельно описывает быт крестьян середины 19 века. Одежда, еда, подготовка и празднование религиозных праздников, колядки.
Изображена и жизнь панычей в городе, вернее середньго класса. Их отношение к прислуге, будничная жизнь.
Зацеплена тема крепостничества, а именно - освобождение крестьян от него.
Не всегда это было "во благо", потому что люди оказывались на свободе без копейки, без хозяйства. И что с этой свободой делать для многих была целая трагедия.
Автор умело соединил драму Христи и драму тогдашнего общества.
Колоритное, яркоею цепляющее произведение.

28 сентября 2018
LiveLib

Поделиться

sireniti

Оценил книгу

Дуже-дуже важка книга. Колись у школі вона далась мені легше. Набагато. Мабуть, з роками починаєш більше проникатися несправедливістю і співчувати людським поневірянням. А можливо просто цей роман і справді потрібно читати в певний період життя. Не в школі точно.
Як часто ми, зітхаючи, жаліємося на важкий час, на труднощі з роботою, зарплатнею, відносини з ненависним начальником. Нам вічно чогось не вистачає до ідеалу. Як то кажуть- копійки до карбованця. Купили черевички, не вистачило на шубку, скопили на шубку, зносились черевички. Замкнуте коло…

Але ось такі романи приземляють. Примушуть по-іншому подивитись на своє життя.
Доля української дівчини з простої родини не просто вражає, - приголомшує.
Жила біля батька та матері, хоч і бідно, та все ж біля рідних людей, хоч якийсь захисток. Вродою вдалася, біле личко, чорні брови притягували парубків. Зокрема сина багатія. Не тільки задивлявся він на Христю, а покохав всім серцем. Їй би відповісти взаємністю, можливо б і не сталося біди. Та батько Федора і чути не хотів про таку невістку, і сама Христя не тягнулася до хлопця.
А тут ще й батько згинув в дорозі. Не до кохання дівчині. Прийдеться йти в найми, відробляти батькові борги. З господині в прислугу- не дуже то весело. Особливо, якщо господар має на тебе свої види.

Ой згубила краса Христю. Та й не тільки ії. Скільки таких зневірених, обманутих, знівечених долею згинули десь під чужими заборами серед байдужих людей.
Так. Був у неї вибір. Могла не кидатися в обійми гарненького панича. Працювати і далі, нести свій хрест. Та вона ж молода була, прагнула кохання, довіряла. А він був такий улесливий. Говорив солодко, обнімав міцно. Не витримало дівоче серце, здалося. Хто ж знав, що кохання теє несправжнім було. Що панові дівчина ніби і не забавкою була, та своя сорочка ближче до тіла, коли запахло шмаленим.

Повія. То справді так. Розвіяла своє життя, розтратила молодість, загубила дівоцьку цноту. Заради чого? Для кого?
Змарнувала Христя всі свої мрії. Не так вона бачила своє майбутнє.
Як важко було читати про ії падіння, про те, якою страшною вона стала, калікою жебрачкою, злидаркою.
«Весело проходить свято при щастi, при достатках, а коли горе налягло на душу, коли туга за серце кусає - тодi i свято не в свято!»
Ось таким і було життя Христі. Щастя злегка промайнуло і зникло, а потім вічна туга і печаль.

Роман цікавий тим, що докладно описує побут селян середини 19 століття. Одяг, їжа, підготовка і святкування релігійних свят, колядки.
Змальоване і життя паничів в місті, вврніше середньго класу. Їхнє відношення до прислуги, буденне життя.
Зачеплена тема кріпацтва, а саме - звільнення селян від нього.
Не завжди це було «во благо», бо люди опинялися на волі без копійки, без господарства. І що з цією волею робити для багатьох була ціла трагедія.
Автор уміло поєднав драму Христі і драму тогочасного суспільства.
Колоритний, яскравий, «чіпляючий» твір.

Перевод.

Очень-очень тяжелая книга. Когда-то в школе она далась мне более легко. Намного. По-видимому, с годами начинаешь больше проникаться несправедливостью и сочувствовать человеческим страданиям. А может просто этот роман и правда нужно читать в определенный период жизнь. Не в школе точно.

Как часто мы, вздыхая, жалуемся на тяжёлое время, на трудности с работой, зарплатой, отношения с ненавистным начальником. Нам вечно чего-то не хватает к идеалу. Как говорится: «Копейки к рублю».
Купили ботиночки, не хватило на шубку, скопили на шубку, сносились ботиночки. Замкнутый круг.

Но вот такие романы приземляют. Заставляют по-другому посмотреть на свою жизнь.
Судьба украинской девушки из простой семьи не просто поражает, - ошеломляет.
Жила возле отца и матери, хоть и бедно, а всё же около родных людей, хоть какая-то защита и убежище. Красотой удалась. Белое личико и чёрные брови притягивали парней. В частности сына богатея. Не только заглядывался он на Христю, а полюбил всем сердцем. Ей бы ответить взаимностью, возможно бы и не случилось беды. Но отец Фёдора и слышать не хотел о такой невестке, да и сама Христя не тянулась к парню.
А тут еще и отец замёрз в дороге. Не до любви девушке. Придется идти в работы по найму, отрабатывать отчие долги. Из хозяйки в прислугу- не очень то весело. Особенно, если хозяин имеет на тебя свои виды.

Ох, погубила красота Христю. Да и не только её. Сколько таких разуверенных, обманутых, изуродованных судьбой погибли где-то под чужими сборами среди безразличных людей.
Да. Был у нее выбор. Могла не бросаться в объятия хорошенького паныча. Работать и дальше, нести свой крест. Но она же молодая была, хотела любви, доверяла. А он был такой льстивый. Говорил сладко, обнимал крепко. Не выдержало девичье сердце, сдалось. Кто же знал, что любовь та ненастоящей была. Вроде бы и былане игрушкой, но своя рубашка господину ближе к телу оказалась, когда запахло жареным.

Гулящая. Это и правда так. Развеяла свою жизнь, растратила молодость, потеряла девичью добродетель. Ради чего? Для кого?
Сгубила Христя все свои мечты. Не так она видела свое будущее.
Как трудно было читать о её падении, о том, какой страшной она стала, калекой и нищенкой.
"Весело проходит праздник при счастье, при достатках, а когда горе налегло на душу, когда тоска за сердце кусает - тода и праздник не в праздник"!
Вот таким и была жизнь Христи. Счастье слегка промелькнуло и исчезло, а потом вечная тоска и печаль.

Роман интересен тем, что обстоятельно описывает быт крестьян середины 19 века. Одежда, еда, подготовка и празднование религиозных праздников, колядки.
Изображена и жизнь панычей в городе, вернее середньго класса. Их отношение к прислуге, будничная жизнь.
Зацеплена тема крепостничества, а именно - освобождение крестьян от него.
Не всегда это было "во благо", потому что люди оказывались на свободе без копейки, без хозяйства. И что с этой свободой делать для многих была целая трагедия.
Автор умело соединил драму Христи и драму тогдашнего общества.
Колоритное, яркоею цепляющее произведение.

28 сентября 2018
LiveLib

Поделиться

amanda_winamp

Оценил книгу

НЕМНОГО СПОЙЛЕРОВ
С самого начала знала, что нельзя мне читать эту книгу. Знала и начала читать. Надо было остановиться и бросить, ведь я очень тяжело переношу такие книги, но не остановилась и дочитала… И что? Тяжесть в душе, сдерживаю слёзы… Жалость к главной героине и злость на тех, чьими руками была убита эта жизнь. Ведь неплохая девчонка была.
Очень тяжёлый роман. Страшная судьба главной героини. Так закончить свою жизнь… Не нахожу слов, одни эмоции, никому не пожелаю такой судьбы. А в это время в земстве треплют языками, а в это время пьют и веселятся, и губят таких же наивных как Христя. Черт возьми, как же иногда несправедлива жизнь! Несправедлива она была и к матери Христе, Приське. И вроде жила с мужем по любви, а свет ей был не мил. Как ярко это описывает автор, что чувствуешь шкурой, что начинаешь сама видеть жизнь глазами героинь, а потом даёшь себе мысленно пощёчину и говоришь: «А ну вернись! Не сметь! У тебя другая жизнь!». У меня-то другая, а они… От чего это зависит- восприятие жизни. Многие жили небогато в Марьяновке, но жизнью Приська мучилась больше всех. Устала она от жизни, от того и свет ей был не мил. Бывает так, что не заладится, и опускаются руки, начинаются беды и всё цепляется, и, в конце концов, рушится. И вроде рядом добрые соседи, а противостоять не можешь этим бедам. Почему так?
Я знала с первых строк, чем закончится эта книга. Я знала, что не будет такого конца, как у Катюши Масловой, и мне было очень больно, потому что не было надежды. Я чувствовала постоянный холод, и я не знала, чем можно помочь. Вроде и протягивала судьба руку Христе, да тут же отбирала. Добрая хозяйка померла, обвинение в убийстве, смерть родителей, потеря дома. И кличка- гулящая… И в душе пустота. Делайте что хотите, уже всё равно… И ведь гордость была, не пошла к Проценко (больше всех я зла именно на него, больше всех именно его ненавижу, всё зло от него пошло!). И умирала с какими светлыми мыслями... Не было ни злобы в ней, ни обиды...
Очень красив язык. Описания природы, описание ощущений и чувств, которые вызывает природа. Вот идёт Христя по полю, и ты чувствуешь траву под её ногами, настолько ярко и объёмно всё описано автором, чувствуешь запах этого поля, видишь солнце. Так же чувствуешь и другую, менее весёлую жизнь. Поэтому от книги невозможно оторваться, поэтому читаешь, как бы ни было тебе больно…

26 июля 2013
LiveLib

Поделиться

nad1204

Оценил книгу

Почему-то трудно писать про такие книги.
Это уже классика. Книга, проверенная временем. Очень достойная литература. Хоть и пишут, что на русском читается хуже, но это, наверное, для любого произведения не на языке оригинала так. Но, тем не менее, очень хороший язык, сочное повествование, а сюжет... Крепкий, добротный, но, видимо, нафантазировала я себе чего-то другого.
Хотя мои фантазии к делу не относятся. Отвлеклась.
Книга горькая и тяжелая. В духе классического реализма.
Тяжелая жизнь бедняков, угнетенные женщины (вернее, трудная их судьба из-за произвола скотов-мужиков).
Звучит, конечно, ужасно. Прям билеты по литературе сразу вспомнила.
На самом деле, не всё так плохо. Читается "Гулящая" очень даже легко (хотя легковесности там нет и в помине!).
Ну, и про любовь есть.
А хорошего финала от романов того времени и не ждёшь. Правда ведь?!

11 января 2016
LiveLib

Поделиться

nad1204

Оценил книгу

Почему-то трудно писать про такие книги.
Это уже классика. Книга, проверенная временем. Очень достойная литература. Хоть и пишут, что на русском читается хуже, но это, наверное, для любого произведения не на языке оригинала так. Но, тем не менее, очень хороший язык, сочное повествование, а сюжет... Крепкий, добротный, но, видимо, нафантазировала я себе чего-то другого.
Хотя мои фантазии к делу не относятся. Отвлеклась.
Книга горькая и тяжелая. В духе классического реализма.
Тяжелая жизнь бедняков, угнетенные женщины (вернее, трудная их судьба из-за произвола скотов-мужиков).
Звучит, конечно, ужасно. Прям билеты по литературе сразу вспомнила.
На самом деле, не всё так плохо. Читается "Гулящая" очень даже легко (хотя легковесности там нет и в помине!).
Ну, и про любовь есть.
А хорошего финала от романов того времени и не ждёшь. Правда ведь?!

11 января 2016
LiveLib

Поделиться

nad1204

Оценил книгу

Почему-то трудно писать про такие книги.
Это уже классика. Книга, проверенная временем. Очень достойная литература. Хоть и пишут, что на русском читается хуже, но это, наверное, для любого произведения не на языке оригинала так. Но, тем не менее, очень хороший язык, сочное повествование, а сюжет... Крепкий, добротный, но, видимо, нафантазировала я себе чего-то другого.
Хотя мои фантазии к делу не относятся. Отвлеклась.
Книга горькая и тяжелая. В духе классического реализма.
Тяжелая жизнь бедняков, угнетенные женщины (вернее, трудная их судьба из-за произвола скотов-мужиков).
Звучит, конечно, ужасно. Прям билеты по литературе сразу вспомнила.
На самом деле, не всё так плохо. Читается "Гулящая" очень даже легко (хотя легковесности там нет и в помине!).
Ну, и про любовь есть.
А хорошего финала от романов того времени и не ждёшь. Правда ведь?!

11 января 2016
LiveLib

Поделиться