feb23sale

Pildid isamaa sündinud asjust

Pildid isamaa sündinud asjust
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
Оглавление
  • Tõine pilt. Sakslaste seietulemine
  • Kolmas pilt. Eestlaste kuuetõistkümne aastane sõda 1208-1224
  • Neljas pilt. Wana Eestlaste merewägi ja meresõda
  • Wiies pilt. Suur külaline kaugelt maalt
  • Kuues pilt. Kudas Saarlased Saksa walitsuse alla saiwad
  • Seitsmes pilt. Ordo aeg. 1224 – 1561
  • Lõpu sõna
  • Сноски