ESET_NOD32

Pastr svjat

Pastr svjat
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
Оглавление
 • Капят листата
 • Една българка
 • I. След обяд на 20 май 1876 г. ден, в който Ботевата чета беше разбита при "Волът" във Врачанския балкан…
 • II. Бедната челопеченка действително бързаше да стигне по-скоро на манастира…
 • III. Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир
 • IV. Баба Илийца тръгна из нощта за към Искъра, зад който я чакаше сега бунтовникът…
 • V. Тука Искърът, излязъл от скалисто гърло, разлива се широко и тече между ниски полегати брегове…
 • VI. Тая сутрин майското слънце се показа радостно от чистото небе, няколко дена все облачно и дъждовно…
 • Павле Фертигът
 • От оралото до урата
 • I. Известният столичен доктор М., изряден хирург и ловец, и добър разказвач, ми разказа следното…
 • II. Подир три години нещо един разсилен ми донесе едно служебно писмо
 • III. Срещнах Стоичка аз трети път
 • IV. Минаха, не помня, две или три години и Стоичка не срещнах в София…
 • V. А случи ми се, та след време минах покрай Горни Богров…
 • След двайсет години
 • Наум
 • Първите дни на свободата
 • Звездата
 • Един кът на покой и забрава
 • В градината на музите
 • Дъщерята на Пилата
 • Изпъденият марш
 • В електрическия трамвай
 • Урок
 • Война въз едни одър
 • Под есенните лъчи
 • Инвалид
 • Тъмен герой
 • I. Ненко се върна късно у тях си…
 • II. И наистина тежко беше положението на тоя човек…
 • III. Щом забелязаха, че баща им излезе, децата шумно се втурнаха вътре при майка си с по комат в ръце…
 • IV. Новата служба, колкото и да не беше по сърце и по характера на Ненка, намери в него разбран и деятелен изпълнител…
 • V. Третият месец от служенето му, а той беше август 1886 год…
 • VI. На сутрешния ден в участъка ставаше весел разговор между стражарите…
 • Улица "Братиано"
 • Велик син
 • Ah, Excellence
 • I. Доктор М. запали изгасналото си цигаро и като прекъсна шумния разговор, обърна се внезапно към г. Д*** и каза…
 • II. – Историята се отнася към онова блажено време, когато и аз по велението на боговете бях голям човек, тоест министър…
 • III. Когато се озовах на улицата, усетих, че главата ми пращеше…
 • IV. След десетчасово пътуване из цветущи предели, аз пристигнах по тъмно в знаменития лечебен град…
 • V. Аз останах почти гол…
 • VI. Сутринта докторът прегледа внимателно анализата, която му подадох – тя бе написана на немски – и лицето му доби сериозен вид…
 • VII. Къде двайсетия ден един от слугите на гостилницата почука на вратата, влезе в стаята ми, поклони се почтително както никога и ми каза…
 • VIII. Същия ден още аз пратих в плик на доктора Л. едно снопче фиоринти…
 • Сливница
 • В зоологическата градина
 • Тотка
 • I. Влакът напусна станцията Вакарел и продължи пътя си, като трепереше и гърмеше към София…
 • II. Тотка Танчова беше сега двайсет и две годишна девойка, русокоса, с бяло, кръгло лице…
 • III. Половин година мина…
 • IV. Луната осветляваше през листнатата мрежа на акациите част от алеите на Градската градина…
 • V. Бедничко, но спретнато накичената стаичка на Тотка, една до друга с Козачевата…
 • VI. Мила мале!
 • VII. Баба Велика седеше в стаята си до прозореца с цветята и четеше…
 • VIII. Дойде Петровден…
 • Епоха – кърмачка на велики хора
 • Сладкодумен гост на държавната трапеза
 • I. Бирарията "Червен рак" беше пълна с народ и тая вечер…
 • II. Бирарията беше доста опустяла през това време…
 • III. Сутринта, точно в девет часа, Жоржу се намираше в канцеларията при писмения стол…
 • IV. Балът беше в разгара си…
 • V. Аврамов потегли Балтова за ръка и излязоха в буфетя