Книга или автор
Книга недоступна
0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

Tematyka mobbingu jako jednego z wymiarów patologii organizacji spotyka się

z dużym zainteresowaniem teoretyków i praktyków. Dostosowanie polskiego prawa

pracy do standardów unijnych znacznie przyspieszyło zmiany w tym obszarze w naszym kraju. Popularyzacja wiedzy na temat rozmiarów zjawisk i podejmowanie działań im przeciwdziałających przyczynia się do coraz bardziej otwartej dyskusji integrującej środowiska prawników, socjologów, teoretyków i praktyków zarządzania. Nadal jednak świadomość niewłaściwych zachowań jest w społeczeństwie bardzo niska. Kryzys, brak bezpieczeństwa pracy i niestabilna sytuacja rynkowa sprawiają, że pracownicy w obawie o utratę pracy godzą się na akceptowanie presji przełożonych. Mobbing jest zjawiskiem występującym często, choć nie w pełni uświadomionym. Kiedy zachowanie przełożonego można uznać za mobbing? Jakie mogą być roszczenia mobbowanego pracownika? Co należy do obowiązków pracodawcy w stosunku do poszkodowanego? Na te i inne pytanie odpowiadają autorki.

Читайте онлайн полную версию книги «Mobbing w firmie» автора Неустановленного автора на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Mobbing w firmie» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

ISBN (EAN): 9788301184049

Дата поступления: 05 сентября 2019

Автор