Свидание со смертью

4,6
131 читатель оценил
165 печ. страниц
2015 год
16+
Оцените книгу
 1. nad1204
  Оценил книгу

  Прочитав практически все романы Кристи хочу сказать, что этот — далеко не лучший у неё.
  Да, американское семейство Бойнтон довольно любопытно, но в основном из-за мамаши. Отпрыски достаточно скучны и маловразумительны.
  Атмосфера Ближнего Востока хороша, но не завораживает. Агата Кристи может погружать в книгу гораздо лучше.
  Убийство тоже особо не впечатлило. Кого убьют — понятно с первых страниц. А преступник... Для меня в этот раз это тоже не показалось сложной загадкой, хотя тщательно и скурпулёзно доказать это я бы не смогла.
  А вот Пуаро — сногсшибателен! Ухаживать за лакированными туфлями в пустыне — это... это... Ни один мужчина этого делать не будет. Только он — лучший сыщик всех времён и народов!
  Неплохо. Только и всего.

 2. Romashka28
  Оценил книгу

  Appointment with Death

  Прежде чем играть комедию, надо подготовить сцену.

  З дитинства ім'я Агати Крісті асоціювалось з безумовною, абсолютною геніальністю, оповитою містичною загадковістю її сюжетів, яскравою особистістю жінки і бездонним всесвітом її таланту, що задавав моду в літературному світі з броунівським рухом нових імен, сюжетів та ідей. Коли я була маленькою, леді Агата здавалась непорушною, монументальною глибою серед інших придорожних валунів, непідкореною вершиною, яка виросла на моєму читацькому шляху, горою, яку я чомусь вирішила обійти стороною. Проте зараз, маючи за спиною чималий читацький досвід і ще плюс кілька сантиметрів до вимогливості і зросту, я повернулась до цієї вершини і підійшовши ближче, вона чомусь більше не здається мені такою глобально височенною, як в дитинстві. Стали помітними дрібні тріщинки, що розповзлись по скелястих полотнах сюжетів, магія загадковості, яка затуманювала найвищу точку, розвіялась.

  У тридцяті Крісті писала надзвичайно добре. В той час з-під її пера виходили шедевральні романи з серії про Пуаро, що стали одними з кращих у всій її кар'єрі - "Смерть на Нілі" в 1937, "Десять негринят" за рік після того. Тим наочніше виглядає один з небагатьох її провалів тих років, яким стала книга "Побачення зі смертю", де дія роману починається в Єрусалимі, потім переноситься в Петру. У центрі оповідання група туристів, які подорожують по Сході. Кого в книзі вб'ють, можна здогадатися з перших сторінок - на рідкість гидко Крісті описує місіс Бойнтон - колишню тюремну наглядачку, а нині стареньку, яка з маніакальною завзятістю тиранить свою власну сім'ю - четверо дітей і невістку. Власне, вся перша частина роману - набір побутових сцен з життя сім'ї Бойнтон і їх попутників. Мерзенна поведінка місіс Бойнтон, страждання сім'ї і роздуми про те, що стареньку пора валити. Стару дійсно вбивають, але на той час проходить більше третини книги, а поки в курс справи входить Пуаро і укладає парі, що розкриє це вбивство за добу, роман і зовсім перевалює за середину. Невелике розслідування, яке зводиться до розмови з учасниками подій, і довге пояснення-викриття в кінці хто, як і за що. А ще рідкісний для Крісті епілог, дії якого відбуваються через п'ять років після основних подій і розповідає як у всіх все стало добре.

  Мінус цього детектива в тому, що в ньому занадто мало детектива. Мало побічних ліній - ніяких супутніх загадок, шахрайства, шпигунів, крадіїв. Тільки лінія про вбивство, а решта любовні соплі - в кінці роману аж три щасливі сімейні пари. Ще з мінусів - обмежене коло дійових осіб, якщо викреслити з підозрюваних все сімейство Бойнтон, які виглядають настільки винними, що просто не можуть у письменниці виявитися винними, то підозрюваних залишається не так багато, і вбивця банально вгадується в середині книги. Ключем до розгадки стає діалог на початку роману, в якому виявляється не той зміст, про який всі подумали і тільки Пуаро здогадався.

  Рецензия на русском...

  С детства имя Агаты Кристи ассоциировалось с безусловной, абсолютной гениальностью, окутанной мистической загадочностью ее сюжетов, яркой личностью женщины и бездонным вселенной ее таланта, который задавал моду в литературном мире с броуновским движением новых имен, сюжетов и идей. Когда я была маленькой, леди Агата казалась незыблемой, монументальной глыбой среди других придорожных валунов, непокоренной вершиной, которая выросла на моем читательском пути, горой, которую я почему-то решила обойти стороной. Однако сейчас, имея за спиной немалый читательский опыт и еще плюс несколько сантиметров до требовательности и роста, я вернулась к этой вершине и подойдя ближе, она почему-то больше не кажется мне такой глобально высоченной, как в детстве. Стали заметными мелкие трещинки, что расползлись по скалистым полотнам сюжетов, магия загадочности, которая затуманивали самую высокую точку, развеялась.

  В тридцатые Кристи писала очень хорошо. В то время из-под ее пера выходили шедевральные романы из серии о Пуаро, что стали одними из лучших во всей ее карьере - "Смерть на Ниле" в 1937, "Десять негритят" через год после того. Тем нагляднее выглядит один из немногих ее провалов тех лет, которым стала книга "Свидание со смертью", где действие романа начинается в Иерусалиме, затем переносится в Петру. В центре повествования группа туристов, путешествующих по Востоку. Кого в книге убьют, можно догадаться с первых страниц - на редкость отвратительно Кристи описывает миссис Бойнтон - бывшую тюремную надзирательницу, а сейчас старушку, которая с маниакальным упорством тиранить свою семью - четверо детей и невестку. Собственно, вся первая часть романа - набор бытовых сцен из жизни семьи Бойнтон и их попутчиков. Мерзкое поведение миссис Бойнтон, страдания семьи и размышления о том, что старушку пора валить. Старуху действительно убивают, но к тому времени проходит более трети книги, а пока в курс дела входит Пуаро и заключает пари, что раскроет это убийство за сутки, роман и вовсе переваливает за середину. Небольшое расследование, которое сводится к разговору с участниками событий, и длинное объяснение-разоблачение в конце кто, как и за что. А еще редкий для Кристи эпилог, действия которого происходят через пять лет после основных событий и рассказывает как у всех все стало хорошо.

  Минус этого детектива в том, что в нем слишком мало детектива. Мало побочных линий - никаких сопутствующих загадок, мошенничества, шпионов, угонщиков. Только линия об убийстве, а остальное любовные сопли - в конце романа аж три счастливые семейные пары. Еще из минусов - ограниченный круг действующих лиц, если вычеркнуть из подозреваемых все семейство Бойнтон, которые выглядят настолько виновными, что просто не могут в писательницы оказаться виновными, то подозреваемых остается не так много, и убийца банально угадывается в середине книги. Ключом к разгадке становится диалог в начале романа, в котором оказывается не тот смысл, о котором все подумали и только Пуаро догадался.

 3. Eva_Dumon
  Оценил книгу

  Это одна из тех книг в которой не возможно угадать кто же убийца. А причина проста - он скрыт в тени. Улик много, не состыковки на лицо, определенный круг подозреваемых, каждый из которых имеет зуб на жертву. Именно поэтому я поставила детективу 7 баллов. Маленькое разочарование, но даже оно оценено мною довольна высоко.

  На этот раз Агата решила показать себя знатоком человеческих душ. Психологический аспект преступления стал изюминкой сюжета. Атмосфера тихой ненависти семьи к столбу их маленькой коммуны - деспотичной мачехе с явными моральными садистскими наклонностями. Присутствие среди участников знаменитого психолога дало возможность заглянуть в мысли такого сложного человека как миссис Бойнтон. И скажу честно, это было довольна мрачное зрелище. С первых страниц забитые и смирившиеся члены семьи вызывали лишь жалость. Я надеялась, что убийцы среди них не окажется. Ведь эти люди на протяжении всей жизни исполняли роль бессловесных жертв и повесить на кого-то из них клеймо преступника для мадам Кристи слишком легкий детективный прием. Ну, а что было на самом деле можно узнать лишь прочитав "Свидание со смертью".

 1. Сара только что пережила серьезный эмоциональный кризис. Месяц назад она разорвала помолвку с молодым врачом, четырьмя годами старше ее. Их сильно тянуло друг к другу, но уж слишком велика была разница в темпераментах. Споры и ссоры были у них обычным делом. Независимый характер Сары не позволял ей безропотно терпеть, когда ею командуют. Подобно многим пылким женщинам, она верила, что восхищается силой. Сара всегда внушала себе, что хочет подчиняться. Но когда она встретила мужчину, способного ее подчинить, ей это совсем не понравилось!
  24 февраля 2020
 2. Я врач и знаю, что честолюбие – желание успеха – становится причиной большинства болезней человеческой души
  7 января 2020
 3. Доктор Жерар заказал кофе, и они сели в углу салона. Достижения Сары в медицине интересовали француза гораздо меньше, чем локоны спадавших на лоб черных волос и красиво очерченные алые губы. И еще его забавляло нескрываемое благоговение, с которым смотрела на него девушка.
  7 сентября 2019