Книга или автор
Книга недоступна
Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie maj 2016 r. część II

Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie maj 2016 r. część II

Премиум
Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie maj 2016 r. część II
0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

AKTUALNOŚCI

1.Sprawdź, na co należy uważać w raportach śródrocznych zgodnych z MSSF/MSR

MSR/MSSF W PRAKTYCE

2.MSSF 2 reguluje trzy typy płatności akcjami, zobacz, które możesz zastosować w swojej firmie

ZMIANY W PRZEPISACH

3.Od 1 stycznia 2017 r. planowane są kolejne zmiany w ustawie o rachunkowości

PRZYKŁADY KSIĘGOWAŃ

4.Przychód ze sprzedaży auta wycofanego z działalności jest pozostałym przychodem operacyjnym

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

5.Nabyte w przeszłości i nieujęte w księgach grunty to zysk z lat ubiegłych

6.VAT niepodlegający odliczeniu będzie częścią ceny nabycia

7.Stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej można wyrównać

8.Biuro rachunkowe może zmienić formę prawną prowadzonej działalności

PORÓWNANIE REGULACJI UOR I MSR/MSSF

9.MSR 10 „Zdarzenia następujące po okresie sprawozdawczym”

10.MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”

11.MSR 12 „Podatek dochodowy”

Читайте онлайн полную версию книги «Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie maj 2016 r. część II» автора Praca zbiorowa на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie maj 2016 r. część II» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

Дата поступления: 06 сентября 2019

Купить книгу