Книга или автор
Книга недоступна
Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej

Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej

Премиум
Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej
0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

Dotychczasowe systemy zarządzania w administracji publicznej są nieskuteczne zwłaszcza w kontekście współczesnej roli informacji i jej wykorzystywania (Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020). W sektorze publicznym dominuje tradycyjny model funkcjonowania, kładący nacisk na hierarchiczną strukturę, na formalizację procedur oraz na realizacji wydatków, co skutkuje wydatkowaniem środków publicznych „za wszelką cenę”. Dotychczasowe próby zmian koncentrowały się na usprawnianiu struktur organizacyjnych, natomiast nie wdrażano całościowych mechanizmów poprawy efektywności (zgodnych ze Strategią Sprawne Państwo).


Tradycyjne systemy informacyjne w jednostkach sektora finansów publicznych wykorzystują przede wszystkim rachunkowość kasową, która koncentruje się na stronie wydatkowej, co negatywnie wpływa na generowanie wiarygodnych informacji niezbędnych do podejmowania efektywnych decyzji. Tymczasem przewaga alternatywnego systemu rachunkowości memoriałowej wynika z tego, że rachunkowość kasowa ze swej natury ignoruje wiele zdarzeń ekonomicznych, które są istotne z punktu widzenia efektywnego zarządzania i decyzji podejmowanych przez menedżerów publicznych, natomiast system rachunkowości memoriałowej jest najbardziej kompleksową metodą rejestracji, pomiaru i informowania o zdarzeniach występujących w organizacji.


Książka pokazuje jak opracować własny model zarządzania finansami państwowej jednostki budżetowej, oparty na budżetowaniu zadaniowym i controllingu, z uwzględnieniem:

- czynników otoczenia, które determinują wdrożenie modelu zarządzania finansami opartego na koncepcji controllingu finansowego,

- narzędzi tego controllingu, co przyczynia się do racjonalnego podejmowania decyzji,

- Strategicznej Karty Wyników w procesie mapowania strategii na poziom operacyjny oraz pomiaru efektywności i skuteczności realizowanych działań.

Читайте онлайн полную версию книги «Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej» автора Małgorzata Borowik на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

ISBN (EAN): 9788363804312

Дата поступления: 05 сентября 2019

Купить книгу