Книга или автор
Книга недоступна

Uniwersytet jako dobro wspólne

0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

Uniwersytet bez wątpienia stał się dziś jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej i polityki wewnętrznej. Można z pewnością mówić dzisiaj o problemie ze zdefiniowaniem roli i miejsca uniwersytetu w społeczeństwie. Większość publikacji na temat instytucji akademickich nie zauważa ani kryzysu jego tożsamości, ani też głębokiej zmiany jego społecznego i gospodarczego otoczenia. Uniwersytet jako dobro wspólne to wprowadzenie do rozwijanych obecnie badań, które swoim punktem wyjścia czynią głęboką transformację zarówno instytucji akademickich, jak i współczesnych społeczeństw. Książka kładzie nacisk na ekonomiczne uwarunkowania dokonujących się zmian w nauce i szkolnictwie wyższym i krytycznie ewaluuje dominujące narracje na temat relacji między uniwersytetem i rynkiem. Rozwijana w niej wizja dalszego rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego bierze pod uwagę aktywność ruchów społecznych, które sprzeciwiają się postępującej prekaryzacji i polityce oszczędności, które dotykają uniwersytet w równym stopniu, co inne obszary społeczeństwa.

Krystian Szadkowski, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, badacz w Katedrze UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”.

Читайте онлайн полную версию книги «Uniwersytet jako dobro wspólne» автора Krystian Szadkowski на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Uniwersytet jako dobro wspólne» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

ISBN (EAN): 9788301187316

Дата поступления: 04 сентября 2019