Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Riigikogu Toimetised 26

Riigikogu Toimetised 26
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. RiTo on ajakiri poliitikuile, teadlastele, kõrgkoolide õppejõududele, ametnikele, äri- ja mittetulundusühingute liikmeile ning kõigile poliitikahuvilistele. RiTo missioon on edendada dialoogi teadlaste ja riigitegelaste vahel.

Uuringute ja arvamuste rubriigis avaldatakse ka eelretsenseeritud heatasemelisi teadusartikleid, mis käsitlevad nüüdisühiskonna, riigivalitsemise ja poliitika huvipakkuvaid probleeme. Eesmärk on sotsiaalteaduste originaalsete uurimistulemuste abil mõtestada teaduspõhiselt praktilist valitsemiskogemust.

Oodatud on ka Eesti autorite välismaistes teadusajakirjades avaldatud artiklite eestindused.

The Riigikogu Toimetised (RiTo) = the Journal of the Estonian parliament is a forum for discussing the constitutional tasks of the Parliament and it is oriented towards politicians, scholars, teachers of universities, civil servants and representatives of business and non-profit associations, and everybody interested in politics. It also publishes peer reviewed research papers that deal with the issues of interest in modern society, governance and politics.

Читать книгу «Riigikogu Toimetised 26» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • Pilguheit äsjasele rahvaloendusele
 • Poliitika vajab avatust
 • Euroopa föderaliseerumisest
 • Regionaalne revolutsiooniline situatsioon ning revolutsioonid Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas
 • Mitmikkodakondsuse võimalused ja riskid
 • Töövõimetusest kavandatava töövõimetuskindlustuse kontekstis
 • Rahva usaldus Riigikogu vastu 1995–2012
 • Kakskümmend aastat Riigikogu: kas tööparlamendist kõneparlamendiks? 2
 • Otsedemokraatia diskursused Riigikogus: rahvaalgatuse seadustamise menetlus aastatel 2003–20084
 • Riigihanked ja innovatsioon Eestis: milleks kulutada 11 miljonit päevas?[1.]
 • Kas iseseisvusaja haridusmuutused on kujunenud sotsiaalseks innovatsiooniks?
 • Riskid: tõlgendus ja toimetulek
 • Ühtsema riigivalitsemise suunas: kliendipõhise loogika rakendamise võimalused avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmisel
 • Koosvalitsemine politseivaldkonnas
 • Kohalik poliitikatasand hoolduskoormusega naiste tööturukäitumise mõjutajana 7
 • Kõrgharidusele juurdepääs avaliku arvamuse peeglis
 • Kodanikualgatust toetavad väärtused ja käitumismustrid: eesti- ja venekeelsete elanike võrdlus
 • Sotsiaalne ettevõtlus: õnnelikud inimesed, elujõulisem majandus
 • Kakskümmend aastat Riigikogu õiguskomisjoni
 • Eesti-Vene piir, Setu küsimus ning Euroopa ajalugu Euroopa Nõukogu arutlusainetena Pariisis ja Strasbourgis 1994. ja 1995. aasta vahetusel
 • Europeana – kas kaotsi minev identiteet või võimalus Eestit näidata?
 • Parlamentaarsed uudised
 • Ernst B. Haas Euroopa integratsioonist
 • Autoritest
 • Contents in English
 • Summaries in English
 • Nimeregister
 • Joonealused märkused