Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Baas Gansendonck

Baas Gansendonck
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
Оглавление
 • Herinnering
 • I. Baas Gansendonck was een zonderling man…
 • II. Op den hof der afspanning St.-Sebastiaan waren de dienstboden en werklieden…
 • III. "Welnu, Kobe," vroeg Baas Gansendonck aan zijnen knecht, "hoe zie ik er uit met mijne nieuwe muts?"
 • IV. Het was een prachtige morgenstond…
 • V. Op eenen vroegen morgen stonden drie of vier jonge boeren in de smidse…
 • VI. Baas Gansendonck liep als een dwaas over en weder in zijne kamer
 • VII. In den laten namiddag stond Karel tusschen hooggewassen scharhout met den rug tegen eenen berkestam leunende…
 • VIII. Des anderen daags 's morgens zat Lisa in eene nevenkamer van de St.-Sebastiaan, achter de neteldoeksche schermen van een venster…
 • IX. Nauwelijks had Baas Gansendonck het middagmaal genoten
 • X. De winter is voorbij
 • XI. Op eenen schoonen morgen ging een jonge boer met groote haast over den steenweg van Antwerpen naar Breda…