Краткое содержание книги Psychologiczny model dobrostanu w pracy читать онлайн краткий пересказ книги 📙 автора Agnieszka Czerw на MyBook.ru
Psychologiczny model dobrostanu w pracy

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Недоступна

Премиум

0 
(0 оценок)

Psychologiczny model dobrostanu w pracy

0 печатных страниц

2019 год

0+

Эта книга недоступна.

 Узнать, почему
О книге

Problematyka dobrostanu w sytuacji pracy, rozumianego jako coś więcej niż satysfakcja z pracy, jest stosunkowo nowym obszarem badań, który podejmowany jest w raczej nielicznych kręgach naukowych. Zagadnienie to stało się popularne na fali rozwoju psychologii pozytywnej, w ramach której pojawiło się pojęcie „pozytywnej psychologii organizacji”.

Agnieszka Czerw uzasadnia w swojej książce, dlaczego psychologia pozytywna stanowi dobry kontekst analizy dobrostanu w sytuacji pracy. Omawia szczegółowo pojęcie dobrostanu i związane z nim teorie oraz pokazuje dwa punkty widzenia, z jakich można to zagadnienie analizować: hedonistyczny, rozumiany jako przyjemne życie, i eudajmonistyczny, oznaczający życie wartościowe. Przedstawia także autorską propozycję rozumienia eudajmonistycznego dobrostanu w sytuacji pracy oraz związane z nią nowe narzędzie kwestionariuszowe. Książkę wieńczy propozycja ogólnego modelu dobrostanu uwzględniającego różne jego typy i obszary oraz wskazującego rolę, jaką w budowaniu jakości życia człowieka odgrywa dobrostan doświadczany w kontekście pracy zawodowej.

читайте онлайн полную версию книги «Psychologiczny model dobrostanu w pracy» автора Agnieszka Czerw на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Psychologiczny model dobrostanu w pracy» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация
Год издания: 2019Дата поступления: 7 сентября 2019
ISBN (EAN): 9788301193638
Правообладатель

Поделиться