Книга или автор
Книга недоступна

W cieniu gigantów Pogromy w 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej

0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

Książka „W cieniu gigantów. Pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej. Kontekst historyczny, społeczny i kulturowy” jest pracą, w której autor przedstawia zjawisko pogromów Żydów, które organizowano latem 1941 r. Praca obejmuje niezwykle szeroki obszar geograficzny, poczynając od Litwy, Łotwy i Estonii, poprzez tereny wschodnie Polski, okupowane przez wojska sowieckie po 17 września 1939 r., aż po Północną Bukowinę i Besarabię. W pracy autor nie tylko

przedstawia i analizuje pogromy 1941 r., ale umieszcza je w szerszym kontekście historycznym na tle konfliktów społecznych na omawianym obszarze od początku XX w. Pogromy w Europie Środkowo-Wschodniej nie były zjawiskiem nowym,jednak w kontekście operacji Barbarossa przybrały niezwykle krwawe i tragiczne w skutkach rozmiary. Istotnym wkładem tej pracy w poznanie zjawiska konfliktów

społecznych jest zarys teorii pogromów. Ważne uzupełnienie stanowi przedstawiona dokumentacja fotograficzna.


Witold W. Mędykowski – historyk, politolog, urodzony w Lublinie. Absolwent historii i judaistyki na Uniwersytecie w Tel Avivie i Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz stopień doktora historii na Uniwersytecie Hebrajskim. Od lat zatrudniony w Archiwum Yad Vashem. Był stypendystą niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność I Przyszłość” (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) oraz odbył studia postdoktoranckie w Międzynarodowym Instytucie Badań Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Jest autorem wielu publikacji dotyczących stosunków polsko-żydowskich, Zagłady, II wojny światowej i archiwistyki.

Читайте онлайн полную версию книги «W cieniu gigantów Pogromy w 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej» автора Witold Mędykowski на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «W cieniu gigantów Pogromy w 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

ISBN (EAN): 9789659003815

Дата поступления: 06 сентября 2019

Книги, похожие на «W cieniu gigantów Pogromy w 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej»

Все

По жанру, теме или стилю автора