«Z historii prasy polskiej. „Wiadomości różne Cudzoziemskie” jako przykład rozwoju gazet seryjnych w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku» читать онлайн книгу 📙 автора Piotr Lewandowski на MyBook.ru
  1. MyBook — Электронная библиотека
  2. Библиотека
  3. Piotr Lewandowski
  4. «Z historii prasy polskiej. „Wiadomości różne Cudzoziemskie” jako przykład rozwoju gazet seryjnych w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku»
image

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Недоступна

Премиум

0 
(0 оценок)

Z historii prasy polskiej. «Wiadomości różne Cudzoziemskie» jako przykład rozwoju gazet seryjnych w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku

0 печатных страниц

2019 год

0+

Эта книга недоступна.

 Узнать, почему
О книге

Z historii prasy „Wiadomości różne Cudzoziemskie” jako przykład rozwoju gazet


seryjnych w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku to praca poświęcona analizie


fenomenu dziennikarskiego, jakim były tytułowe „Wiadomości różne Cudzoziemskie”,


ukazującego się w latach 1696-1705. Książka podzielona jest na trzy części. Autor


rozpoczyna, w części pierwszej, od prezentacji sylwetki Jerzego Aleksandra


Priamiego jako twórcy i redaktora „Wiadomości różnych Cudzoziemskich” po to, by


uzupełnić luki funkcjonujące w biografii owej postaci. Dalej prezentuje tło


komunikacyjne w Polsce i Europie doby nowożytnej Dokonuje tu również


charakterystyki pisma, porównując je i zestawiając z takimi formami komunikacji


jak kalendarze, silva rerum, czy gazety rękopiśmienne. W tej części również możemy


zapoznać się z szeregiem szczegółowych informacji na temat realiów funkcjonowania


prasy nowożytnej (warsztatem, trudnościami i kształtowaniem się zawodu


dziennikarza).


Część druga narracji poświęcona jest problemom jakości informacji prezentowanej w


prasie nowożytnej. Warto tu dostrzec staranną analizę treści numerów pisma pod


kontem używanej kategorii theatrum mundi, którą autor uzupełnia o komponenty


współczesnej wiedzy na temat komunikacji i komunikowania co sprawia, iż praca


zyskuje wymiar interdyscyplinarny, balansując między naukami humanistycznymi a


społecznymi. W tej części możemy zapoznać się z prezentowaniem wybranych państw i


nacji na łamach „Wiadomości różnych Cudzoziemskich” i będą to kolejno: Francja,


Turcja i Rosja. Dodatkowo, zgodnie z założeniami kategorii theatrum mundi, autor


przedstawia pozostałe wartości informacyjne oraz obrazowania rzeczywistości


komunikacyjnej, jak na przykład stosunek polskiego społeczeństwa nowożytno do


wiary i przyrody.
Część trzecia to zestawienie analizowanych egzemplarzy pisma uwzględniające przy


tym zawartość tematyczną poszczególnych numerów. Zamieszczenie takiego materiału z


całą pewnością ułatwi pracę kolejnym analitykom prasy staropolskiej.
Publikacja ta jest warta polecenia każdemu kto interesuje się prasą staropolską,


społecznymi wyobrażeniami zbiorowymi, kształtowaniem się stereotypów i mitów


narodowych. Zawiera wiele cennych uwag i dywagacji, a także stanowi poważny


przyczynek do reaktywacji badań nad prasą staropolską jako materiałem źródłowym.
Wstęp


O potrzebie badań nad prasą staropolską


Założenia metodologiczne


Rozdział I: „Wiadomości różne Cudzoziemskie” na tle rozwoju prasy w Polsce i


Europie na przełomie XVII i XVIII wieku


Jerzy Aleksander Priami - redaktor i wydawca „Wiadomości różnych Cudzosiemskich”


Monopol wydawniczy w Polsce


Konkurencja i walka o pozycję


Działalność wydawnicza Priamiego. Priami jako wydawca „Wiadomości różnych


Cudzoziemskich”


Priami a pisma: „Mercurius Polonicus”, „Awizy”, „Gazeta z Warszaw”


Czy pisma można połączyć


„Wiadomości różne Cudzoziemskie” charakterystyka pisma


Zmiana tytułów pisma


„Wiadomości różne Cudzoziemskie” na tle komunikacji europejskiej


Sytuacja komunikacyjno-informacyjna w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku


Cechy przekazów informacyjnych


Źródła wiedzy dziennikarskiej


Warsztat dziennikarski


Rozdział 2: Theatrum mundi społeczeństwa staropolskiego na łamach „Wiadomości


różnych Cudzoziemskich”


Theatrum mundi jako kategoria teoretyczna


Obraz świata w przekazach prasowych „Wiadomości różnych Cudzoziemskich”


Obraz Francji i Francuzów


Obraz Turcji i Turków


Obraz Rosji i Rosjanina


Inne obrazowania narodowe


Pozostałe formy obrazowania świata - negatywizm i teizm


Kalendarium analizowanych egzemplarzy „Wiadomości różnych Cudzoziemskich”


Zakończenie


Bibliografia


Przypisy

читайте онлайн полную версию книги «Z historii prasy polskiej. „Wiadomości różne Cudzoziemskie” jako przykład rozwoju gazet seryjnych w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku» автора Piotr Lewandowski на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Z historii prasy polskiej. „Wiadomości różne Cudzoziemskie” jako przykład rozwoju gazet seryjnych w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация

Год издания: 

2019

ISBN (EAN): 

9788378595656

Дата поступления: 

6 сентября 2019

Правообладатель

Поделиться