Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Nõnda kõneles Zarathustra

Nõnda kõneles Zarathustra
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Friedrich Nietzsche (1844-1900), saksa filosoofi, teadlase, luuletaja ja usukuulutaja põhiteos, tema vaimu ja hinge süntees, ülemlaul uutest väärtustest, aga ka rõõmulaul vanade väärtuste purustamise ekstaasist. "Nõnda kõneles Zarathustra" on üks neist tähtteostest, mis jäävad igavesti ühevõrra ajakohasteks ja ajakohatuiks, ehk nagu Nietzsche ise ütleb, raamatuks kõigile ja ei kellelegi.

Читать книгу «Nõnda kõneles Zarathustra» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • Zarathustra eeskõne
 • Zarathustra kõned
 • Kolmest moondusest
 • Vooruse õppetoolest
 • Tagailmlasist
 • Keha põlgajaist
 • Rõõmudest ja kirgedest
 • Kahvatust roimarist
 • Lugemisest ja kirjutamisest
 • Puust mäe otsas
 • Surma jutlustajaist
 • Sõjast ja sõjameestest
 • Uuest ebajumalast
 • Turukärbseist
 • Karskusest
 • Sõbrast
 • Tuhandest ja ühest eesmärgist
 • Ligimesearmastusest
 • Looja teest
 • Vanadest ja noortest naistest
 • Rästiku hammustusest
 • Lapsest ja abielust
 • Vabasurmast
 • Kinkivast voorusest
 • TEINE OSA
 • Laps peegliga
 • Õndsail saaril
 • Kaastundlikest
 • Preestritest
 • Vooruslikest
 • Kaabakaist
 • Tarantlitest
 • Kuulsaist targust
 • Öölaul
 • Tantsulaul
 • Kalmulaul
 • Eneseületamisest
 • Ülevaist
 • Hariduse maast
 • Määrdumata tunnetusest
 • Õpetlasist
 • Luuletajaist
 • Suurist sündmusist
 • Ennustaja
 • Lunastusest
 • Inimtarkusest
 • Vaikseim tund
 • KOLMAS OSA
 • Rändaja
 • Nägemusest ja mõistatisest
 • Õndsusest vastu tahtmist
 • Enne päikesetõusu
 • Vähendavast voorusest
 • Õlimäel
 • Möödaminemisest
 • Taganejaist
 • Kojutulek
 • Kolmest kurjast
 • Raskuse vaimust
 • Vanadest ja uutest käsulaudadest
 • Paraneja
 • Suurest igatsusest
 • Teine tantsulaul
 • Seitse pitsatit
 • NELJAS JA VIIMNE OSA
 • Meeohver
 • Appihüüd
 • Kõnelus kuningatega
 • Verekaan
 • Võlur
 • Erus
 • Inetuim inimene
 • Vabatahtlik kerjaja
 • Vari
 • Keskpäeval
 • Tervitus
 • Õhtusöömaaeg
 • Kõrgemast inimesest
 • Raskemeelsuse laul
 • Teadusest
 • Kõrbetütarde keskel
 • Ärkamine
 • Eeslipüha
 • Joobunud laul
 • Märk
 • Järelsõna
 • Mõningaid sõnaseletusi
 • Joonealused märkused