Книга или автор
Книга недоступна

Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914

0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

Przemiany społeczno-ekonomiczne w Królestwie Polskim w latach 1864-1914, obok pozytywnych konsekwencji, niosły ze sobą polaryzację społeczeństwa, eskalację biedy i zjawisk dewiacyjnych. Niniejsza publikacja jest poświęcona rozwijającym się w tym czasie patologiom społecznym, które w badanym okresie i współcześnie są uważane za szczególnie groźne: alkoholizmowi, prostytucji, „handlowi żywym towarem”, dzieciobójstwu, porzucaniu dzieci, aborcji, krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci prowadzącemu do powstania grupy „dzieci ulicy” oraz demoralizacji i przestępczości nieletnich. Analizie poddano opinie i poglądy społeczeństwa Królestwa Polskiego na temat uwarunkowań tych zjawisk, ich przejawów i konsekwencji. Równolegle przedmiot badań stanowiły inicjatywy społeczne o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i opiekuńczo-wychowawczym na rzecz osób najuboższych, opuszczonych, zaniedbanych, wykazujących zachowania patologiczne. Celem pracy było także określenie skuteczności owych działań i ich znaczenia w modernizacji życia społecznego na przełomie XIX i XX w.

Читайте онлайн полную версию книги «Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914» автора Aneta Bołdyrew на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

ISBN (EAN): 9788379698622

Дата поступления: 04 сентября 2019