Ⴕართული Ⴍტო-Ⴐინო-Ⴆარინგოლოგიური ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია. 1927—1989 წწ. Ⴘემდგენელი Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე

0,0
0 читателей оценили
124 печ. страниц
2017 год
Оцените книгу

О книге

Ⴁიბლიოგრაფიულ ცნობარში ასახულია 254 ბიბლიოგრაფიული წყარო, გამოცემული 62 წლის პერიოდის განმავლობაში (1927–1989 წწ.). Ⴑახელთა საძიებელი მოიცავს ავტორების გვარებს. Ⴚნობარის ბოლოში მოთავსებულია ლიტერატურული წყაროების და ქრონოლოგიური საძიებლები.

Подробная информация

Правообладатель: Издательские решения

Год издания: 2017

ISBN (EAN): 9785449016010

Дата поступления: 31 января 2018

Объем: 111.9 тыс. знаков

ID: 228692