«Dogmatyka. Tom 6» читать онлайн книгу 📙 автора Zbigniew Danielewicz на MyBook.ru
Dogmatyka. Tom 6

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Недоступна

Премиум

0 
(0 оценок)

Dogmatyka. Tom 6

0 печатных страниц

2019 год

0+

Эта книга недоступна.

 Узнать, почему
О книге

Dogmatyka „z muszelką” to pierwszy od wielu lat w Polsce, od dawna  postulowany, nowoczesny, sześciotomowy, rodzimy podręcznik akademicki  teologii dogmatycznej, stworzony zespołowo, pod redakcją Elżbiety  Adamiak, ks. Andrzeja Czai i Józefa Majewskiego. Autorzy poszczególnych  traktatów to polscy teologowie średniego i młodego pokolenia, doskonale  obeznani ze współczesną teologią, o znaczącym własnym dorobku naukowym  i doświadczeniu dydaktycznym, otwarci na ekumenizm, dialog z innymi  religiami, kulturę polską, europejską i światową, reprezentujący różne  środowiska naukowe polskiej teologii.Komitet Naukowy dzieła tworzą:

abp prof. dr hab. Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, członek watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary (przewodniczący);

abp prof. dr hab. Alfons Nossol, biskup opolski, profesor  Uniwersytetu Opolskiego, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds.  Ekumenizmu;

bp dr Jacek Jezierski, do niedawna przewodniczący Sekcji  Dogmatycznej Teologów Polskich, wykładowca dogmatyki na Uniwersytecie  Warmińsko-Mazurskim;

o. prof. dr hab. Stanisław C. Napiórkowski OFMConv, nestor polskich dogmatyków, profesor KUL;

ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, profesor Uniwersytetu Śląskiego, członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej.W Słowie wstępnym abp Henryk Muszyński pisze: „Dokonał się  ogromny postęp we wszystkich dziedzinach nauki, również – szczególnie  począwszy od II Soboru Watykańskiego – w teologii. Pojawiło się wiele  problemów całkowicie nowych, problemów, które wymagają pogłębienia w  świetle wiary. Stąd z zadowoleniem i wdzięcznością witamy nowe  zespołowe dzieło młodego i obiecującego zespołu polskich teologów…”.Podręcznik składa się z sześciu tomów zawierających następujące traktaty:

Tom 1: Józef Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej; ks. Grzegorz Strzelczyk, Traktat o Jezusie Chrystusie.

Tom 2: Elżbieta Adamiak, Traktat o Maryi; bp Andrzej Czaja, Traktat o Kościele.

Tom 3: ks. Jerzy Szymik, Traktat o Bogu Jedynym; Michał Paluch OP, Traktat o zbawieniu.

Tom 4: ks. Eligiusz Piotrowski, Traktat o Trójcy Świętej; Zdzisław Kijas OFMConv, Traktat o Duchu Świętym i łasce.

Tom 5: Korneliusz Wencel EC, Traktat o człowieku; Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach.

Tom 6: Marian Kowalczyk SAC, Traktat o stworzeniu; Zbigniew Danielewicz, Traktat o rzeczywistości ostatecznej.

читайте онлайн полную версию книги «Dogmatyka. Tom 6» автора Zbigniew Danielewicz на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Dogmatyka. Tom 6» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация
Год издания: 2019Дата поступления: 5 сентября 2019
ISBN (EAN): 9788394246365
Правообладатель

Поделиться