Книга или автор
Книга недоступна
Byzantine New Testament

Byzantine New Testament

Премиум
Byzantine New Testament
0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

<b>ENGLISH</b>


The Byzantine New Testament is a reliable translation of the New Testament based on the Majority Text.


Key features:

• Fairly literal translation in informal, spoken English, designed to sound good and be accurate when read aloud.

• Helpful translation notes covering multiple possible readings, original wording and significant variants.

• A very intuitive and user-friendly navigation.


The World English Bible translation is an update of the famous American Standard Version (ASV). The New Testament was updated to conform to the Majority Text reconstruction of the original Greek manuscripts, thus taking advantage of the superior access to manuscripts that we have now compared to when the original ASV was translated.


<b>POLSKI</b>


Bizantyjski Nowy Testament to angielski przekład Pisma Świętego Nowego Testamentu przygotowany w oparciu o Tekst Większościowy (w ramach projektu World English Bible). Nie jest on tłumaczeniem wyznaniowym, przygotowanym na potrzeby określonej wspólnoty kościelnej. Stanowi raczej owoc pracy przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich.


Niniejsze wydanie Nowego Testamentu wyróżnia się niezwykle przyjazną i intuicyjną nawigacją. Zawiera też wiele uwag translatorskich dotyczących: (a) słów występujących w oryginale, (b) alternatywnych tłumaczeń greckiego tekstu (c) oraz ważniejszych wariantów tekstowych.

Читайте онлайн полную версию книги «Byzantine New Testament» автора World English Bible на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Byzantine New Testament» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

ISBN (EAN): 9788363837631

Дата поступления: 04 сентября 2019

Купить книгу