Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Moderní básníci angličtí

Moderní básníci angličtí
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
Оглавление
 • I. JAMES THOMSON
 • Rule, Britannia!
 • Hymna
 • II. RICHARD GLOVER
 • Duch admirála Hosiera
 • III. THOMAS GRAY
 • Elegie psaná na hřbitově vesnickém
 • IV. TOBIÁŠ SMOLLET
 • Slzy Skotska
 • V. OLIVER GOLDSMITH
 • Upomínka
 • Naděje
 • VI. JOHN CUNNINGHAM
 • VII. WILLIAM COWPER
 • Verše, které mohl psát Alexandr Setkirk v době samty na ostrově Juan Fernandez
 • Láska k vlasti
 • Marii
 • VIII. JOHN WOLCOT
 • Píseň
 • Madrigal
 • Polibku
 • IX. JOHN LANGHORNE
 • Nápis na dvéře bibliotéky
 • X. JAMES MACPHERSON
 • Oslovení večernice
 • Pohřební zpěv Darthuly
 • Vinvela a Shilrik
 • Z Fingala
 • Zlomek ze Selmy
 • Ze zpěvu Minony
 • Zpěv Ossianův
 • Vzpomínka zpěvu z pravěku
 • Oslovení slunce
 • Fragment z boje
 • Měsíci
 • XI. CHARLES DIBDIN
 • Tom Bowling
 • XII. JOHN LOGAN
 • Píseň kukačce
 • XIII. LADY BARNARD
 • Starý Robin Grey
 • XIV. THOMAS CHATTERTON
 • Resignace
 • Žalozpěv minstrelův
 • XV. GEORGE CRABBE
 • Srovnání
 • Božství
 • Noc
 • XVI. ROBERT BURNS
 • Svou Haničku mám rád!
 • Údolí Ballochmyle
 • Pojď na má ňadra spočinout!
 • Dvorný tkadlec
 • Modlitba před smrtí
 • XVII. SAMUEL ROGERS
 • Na starý dub
 • Na smrt lorda Barona
 • XVIII. WILLIAM LISLE BOWLES
 • Čas
 • Vzpomínka
 • XIX. WILLIAM BLAKE
 • Jaru
 • Letu
 • Jeseni
 • Zimě
 • Večernici
 • Jitru
 • XX. ROBERT BLOOMFIELD
 • Růžová Hanička
 • XXI. WILLIAM WORDSWORTH
 • Narcisy
 • Jak přelud byla spanilý
 • Osamělá žnečka
 • Motýlovi
 • Kukačce
 • Nás jest sedm
 • Snění chudé Suzany
 • V březnu
 • Sloky
 • Tisy
 • Z předehry
 • XXII. JAMES MONTGOMERY
 • Přátelé
 • Robertu Burnsovi
 • XXIII. WALTER SCOTT
 • Kolébavka synkovi skotského náčelníka
 • Donald Caird se vrací
 • Troubaudor
 • Jock z Hazeldeanu
 • Dívka z Isly
 • Vpád
 • Poutník
 • Honba za jelenem
 • XXIV. JAMES HOGG
 • Skřivánkovi
 • Arabská píseň
 • XXV. SAMUEL TAILOR COLERIDGE
 • Nápis na stepní pramen
 • Hrob rytířův
 • Slavík
 • Při pozorování květu v prvních dnech února 1796
 • Hymna před slunce východem v údolí Hamouni
 • Řádky psané do alba v Elbingerode na Harzu
 • Oheň, Hlad a Řež
 • XXVI. ROBERT SOUTHEY
 • Bitva u Blenheimu
 • Inchcapské skály
 • Cesmina
 • Hannah
 • Růže
 • Vítězství
 • Stesk chudých
 • Svatý Romuald
 • Vodopád Lodorský
 • XXVII. ROBERT TANNAHILL
 • Zda-li již, Maggie, spíš?
 • XXVIII. WALTER SABATE LANDOR
 • Idylla z Fiesole
 • V den svých 75tých narozenin
 • Vážka
 • S bohem Italii
 • Thrasymedes a Eunöe
 • XXIX. CHARLES LAMB
 • Do vlastního alba
 • Staré, družné tváře
 • XXX. THOMAS CAMPBELL
 • Večernice
 • Angličtí námořníci
 • Poslední člověk
 • XXXI. THOMAS MOORE
 • Klekání
 • Harfa z Tary
 • Nářek hebrejský
 • Indická melodie
 • Ó přijde čas, věř, truchlý čas!
 • S Bohem, Terezo!
 • Když Piazzettou…
 • Pryč s číší!
 • Viz, kterak mraky…
 • Večerní, slyš, hymna splývá…
 • Buď světlý sen tvůj!
 • Svět a nebe
 • Kdo je ta dívka?
 • Pták
 • XXXII. EBENEZER ELLIOTT
 • Strom z Rivelinu
 • Náhrobní nápis básníkův
 • XXXIII. ALLAN CUNNINGHAM
 • Krásná lady Ann
 • XXXIV. LEIGH HUNT
 • Abu Ben Adhem a anděl
 • XXXV. HENRY KIELE-WHITE
 • Návrat Savoyardův
 • XXXVI. JOHN WILSON
 • Tři doby lásky
 • XXXVII. RICHARD HARTUS BARHAM
 • Vzývání ďábla
 • XXXVIII. BRYAN WALTER PROCTER (Barry Cornwall)
 • Král smrt
 • Píseň
 • Život
 • XXXIX. LORD G. N. BYRON
 • Svému synu
 • Sloky ku indické melodii
 • Nápis na náhrobek psu Newfounlandskému
 • Sloky pro hudbu
 • Sloky
 • Buď s Bohem!
 • Nápis na lebku na pohár upravenou
 • Atheňanko, než dál jdem
 • Psáno po plavbě ze Sestu do Abydu
 • Sloky
 • Karneval
 • Tma
 • Prométheus
 • V den, když jsem dovršil 36tý rok života svého
 • XL. CHARLES WOLFE
 • Pohřeb sira Johna Moorea
 • XLI. PERCY BYSHE SHELLEY
 • Západ slunce
 • Hymna na duševní krásu
 • Otázka
 • Mrak
 • Sloky psané v chvíli stísněnosti blízko Neapole
 • Óda větru západnímu
 • Arethusa
 • Noci
 • Aziola
 • Nářek
 • Řádky psané v zálivu Lerici
 • Keatsovi, který si přál, aby dán mu byl na hrob nápis
 • Poutníci světa
 • Óda na Neapoli
 • Skřivan
 • XLII. FELÍCIE HEMANS
 • Cidovo vzkříšení
 • Hlas andělův
 • Ó matko, upěj mne v klid!
 • Pohřební zpěv na moři
 • Poklady z hlubin
 • XLIII. JOHN KEATS
 • Den zmizel
 • La belle dame sans merci
 • Óda jeseni
 • Óda na melancholii
 • XLIV. THOMAS CARLYLE
 • Dnes
 • Cui bono?
 • XLV. THOMAS HAYNES BAYLY
 • Nelze zapomníti
 • Trojí setkání
 • XLVI. WILLIAM MOTHERWELL
 • Vítr půlnoční
 • XLVII. THOMAS HOOD
 • Balada
 • Já mám tě rád!
 • Ruth
 • XLVIII. ALARIC WATTS
 • Docela sám
 • XLIX. ROBERT POLLOK
 • Byron
 • L. THOMAS BABINGTON MACAULAY
 • Horatius