Читайте и слушайте
169 000 книг и 11 000 аудиокниг

Сучасні ділові документи та папери. Як правильно оформити і підготувати. Зразки та приклади

Оцените книгу

О книге

Усі ми час від часу стикаємося з необхідністю правильно оформити ділові папери. У цьому вам допоможе це видання. Ви дізнаєтеся про норми укладання документів, ділового листування, культуру ділового мовлення, зможете самостійно підготувати документацію будь-якого типу – з господарсько-облікової діяльності, управлінської, щодо особового складу, фінансові папери.

Подробная информация

Правообладатель: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

Дата написания: 2014

Год издания: 2017

ISBN (EAN): 9789661477895

Объем: 913.7 тыс. знаков

ID: 177010

Цитаты из книги

  1. Зразок доручення ДОРУЧЕННЯ № м. ___________ «___»___________20__ р. Видане (прізвище, ім’я, по батькові громадянина), що обіймає посаду _____________________________ та проживає за адресою ____________________________, у тому, що йому доручено представництво інтересів (назва організації) в усіх державних, кооперативних і громадських установах з усіх питань, пов’язаних з ______________________ (питання, з якого здійснюється представництво). Для виконання представницьких функцій надають такі права: – отримувати документи, подавати заяви, вести справи в усіх судових, арбітражних та адміністративних установах з усіма правами, наданими законом позивачеві, відповідачеві й третім особам; – укладати всі дозволені законом угоди, одержувати належне довірителю майно, розписуватися і здійснювати всі інші законні дії, пов’язані з виконанням цього доручення. Повноваження з цього доручення не можуть бути передані іншим особам. Доручення видане терміном на ________ Керівник організації (підпис) (Ініціали, прізвище) Головний бухгалтер (підпис) (Ініціали, прізвище) – (печатка)
    29 января 2018
  2. Акт Акт – офіційний документ, складений для підтвердження встановлених фактів. Його складають після ухвал, під час передавання товарно-грошових цінностей однією особою іншій, після прийняття завершених будівельних об’єктів, у разі проведення випробувань нової техніки, під час нещасних випадків, зміни керівництва та інших подіях. В акті фіксують тільки ті факти, що встановлені особами, які його підписали. У деяких випадках акт складає одна чи кілька посадових осіб і не тільки фіксує встановлені факти, але й уміщує висновки, рекомендації, пропозиції. У них зазначають документи, що визначають повноваження осіб, які складали акт. Акти поділяють на: – законодавчі – рішення щодо законів, указів, постанов; – адміністративні – підтвердження факсів, подій, вчинків, пов’язаних із діяльністю установ, підприємств, організацій, окремих осіб. Деякі адміністративні акти є бухгалтерськими документами, інші складають залежно від характеру подій, зміни керівництва тощо. Акт зазвичай оформлюють на загальному бланку. Він містить такі реквізити та інформаційні елементи: 1) назву організації; 2) назву виду документа; 3) дату, індекс, місце складання; 4) гриф затвердження; 5) заголовок до тексту; 6) текст, що містить підставу складання документа, склад комісії, перелік присутніх, власне текстову частину, відомість про кількість примірників акту, їх місцезнаходження; 7) перелік додатків; 8) підписи членів комісії (та присутніх). Текст акта містить вступну та констатуючу частини. У вступній частині вказують підстави для складання акта й особи, які склали акт та були присутніми при цьому. Акт може
    29 января 2018