feb23sale

Pereettevõtluse käsiraamat

Pereettevõtluse käsiraamat
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Urmas Arumäe „Pereettevõtluse käsiraamat” on esimene Eestis pereettevõtluse teemadel kirjutatud raamat üldse. Autor on osav kirjutaja, osates oma rikkalikke juristi, õppejõu ja ettevõtja kogemusi hästi ära kasutada. Raamatu põhjal võiks järeldada, justkui senised pereettevõtlusega tegelejad on põlvkonnavahetuse planeerimisega lootusetult hiljaks jäänud. Siiski leiavad nad raamatust jalgratast leiutamata vajalikud tööriistad, kuidas organiseerida pereettevõtlust, kuidas anda pereettevõte üle järgmisele põlvkonnale ja kuidas vastata nende teemadega seotud väljakutsetele. Ent mitte vähem tähtis pole lähenemine probleemidele, kuidas organiseerida oma pere ja peresuhted kooskõlas ettevõtlusega. Omaette väärtus on terminite korrastamine ning nende järjekindel kasutus läbi kogu raamatu. Loodetavasti levivad korrastatud mõisted sellisena ka tavakasutusse.

Читать книгу «Pereettevõtluse käsiraamat» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • SISSEJUHATUS
 • ÜLDOSA
 • PEREETTEVÕTLUS
 • Pereettevõtluse mõisted
 • Sassis üldmõisted
 • Raamatus kasutatavad üld- ja põhimõisted
 • Pereettevõtlus
 • Pere
 • Pereettevõte
 • Vara
 • Rikkuse pikaajaline säilitamine
 • Kolme ringi mudel
 • Peamised pereettevõtlusega seonduvad probleemid
 • Fundamentaalne dilemma
 • Buddenbrookide efekt
 • Teadusuuringud ja tulevikuväljavaated
 • Teiste riikide kogemuse üldistus
 • Pereettevõtluse uurimise seis Eestis
 • Eesti Pereettevõtjate Liit
 • Eesti Vabariigi pereettevõtluse esimesed staarid
 • Eesti pereettevõtluse tulevikuväljavaated
 • Kuidas on läinud Soome pereettevõtlusel?
 • Soome pereettevõtluse lood
 • Kohv tuleb kaugelt
 • Üha kõrgemale
 • Soome vanim
 • ERIOSA
 • ORGANISATSIOON
 • Pereettevõtte mudelid
 • Pereettevõtte asutamine
 • Osaühingu asutamine
 • Sissejuhatavad tähelepanekud
 • Asutaja
 • Asutamisdokumendid
 • Osakapitali sissemakse tegemine
 • Osaühingu registreerimine äriregistris, tegevusluba
 • Osaühingu asutamine kiirmenetluses
 • Osaühingu asutamine sissemakseid tegemata
 • Pereettevõtte arengutsüklid (ettevõtte elukaar)
 • Pereettevõtte omanik
 • Otsene omandus
 • Kaudne omandus
 • Struktureeritud omandus
 • Jagatud omandus
 • Omanike tüpoloogia
 • Omanike üldised kohustused
 • Vastutustundlik omanik
 • Omanik kujundab mängureeglid
 • Missioon ja visioon
 • Väärtused
 • Religioon pereväärtuste allikana
 • Perekonna käitumiskoodeks
 • Perekonna manifest või perekonna harta
 • Rituaalid
 • Omanike leping
 • Pereettevõtte põhikiri
 • VALITSEMINE
 • Pereettevõtte valitsemine
 • Ühinguvalitsemise komplitseerituse teoreem
 • Edu tagamine efektiivse ühinguvalitsemisega
 • Ühinguvalitsemise väljakutsed
 • Ühinguvalitsemise struktuurid
 • Pereettevõtte omanike üldkoosolek
 • Pereettevõtte nõukogu
 • Pereettevõtte järelevalve- ja kontrollisüsteemid
 • Pere valitsemine
 • Pereettevõttevälised otsustamiskogud
 • Perekoosolek
 • Perenõukogu
 • Perepea
 • Pere bilanss ja kasumiaruanne
 • Vara juhtimine: perepeast perekontori ja valdusühinguni
 • Perepea roll pereettevõtluses
 • Perekontor
 • Valdusühing
 • Perepank ja heategevus
 • Privaatpangandus
 • Perekonna nõustajad
 • PÕLVKONNAVAHETUS
 • Pereettevõtluse lõksus
 • Viimane proovikivi
 • Üleandja tüpoloogia
 • Vastuvõtja tüpoloogia
 • Komplitseerituse teoreemi arvestamine põlvkonnavahetuses
 • Omanduse üleminek
 • Vara üleminek võõrandamislepinguga
 • Müügist üldiselt
 • Osaluse võõrandamine
 • Kinkeleping
 • Vara üleminek õigusjärgluse korras
 • Pärimine seaduse järgi
 • Pärimine testamendi järgi
 • Pärimine pärimislepingu järgi
 • Pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine
 • Vara üleandmise maksustamine
 • Juhtimise üleminek
 • Põgus ülevaade pereettevõtte juhtimisest
 • Juhi põhilised kohustused
 • Esindamine
 • Pereettevõtte tippjuhi kohustused on laiemad
 • Kas tippjuhi positsioon peaks pereettevõttes olema päritav?
 • Juhtorgani liikme planeeritud vahetus
 • Pereettevõtlusega kaasnevate muutuste monitooring ja ohjamine
 • Põlvkonnavahetuse sobitamine pereettevõtte elukaarega
 • JÄRELSÕNA
 • KASUTATUD KIRJANDUS
 • LISAD
 • Lisa 1 Perekonna väärtuste kataloog (näidis)163
 • Lisa 2 Perekonna käitumiskoodeks (näidis)165
 • Lisa 3 Perekonna Harta (näidis)
 • Lisa 4 Inimese eluring
 • Lisa 5 Valik suhtarve
 • AUTORIST
 • Joonealused märkused