Книга или автор
Книга недоступна

Siła kształtująca

0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

Siła kształtująca – łac. nisus formativus, popęd życiowy, wzrost organiczny, formowanie, plastyczność. Pierwotnie termin alchemiczny na określenie samorzutnej organizacji materii, który w nowej filozoficznej odsłonie (Bildungstrieb) powrócił w pismach Immanuela Kanta, Friedricha Schellinga i Johanna Wolfganga Goethego.


Tomasz Majewski nie dowierza ideom, gdy domykają znaczenia i dziełom, gdy zwracają się ku ideologiom. Ufa tylko artefaktom i myślom, które żyją, to znaczy wymykają się interpretatorom. A zatem uwaga! Monada i nomada w jednej osobie.

dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ


Humanistyka „ponad podziałami” uprawiana przez Tomasza Majewskiego jawi się jako wolna od poznawczego hybris; nie tyle sceptyczna, co raczej aspirująca do rzadko dziś praktykowanej cnoty pokory poznawczej. Jest to humanistyka szukająca własnego epistemicznego

idiomu, określająca na nowo swą tożsamość tak wobec filozofii, nauki, jak i – co w tych rozważaniach szczególnie dogłębnie eksplorowane – sztuki. (…) Siła kształtująca znajdzie na pewno czytelników w gronie kulturoznawców, humanistów różnych specjalności i stanowić będzie zaczyn ważkich dyskusji o specyfice badań humanistycznych, o ich badawczej oraz etycznej odpowiedzialności.

dr hab. Dorota Wolska, prof. Uwr

Читайте онлайн полную версию книги «Siła kształtująca» автора Tomasz Majewski на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Siła kształtująca» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

ISBN (EAN): 9788362409846

Дата поступления: 04 сентября 2019