ESET_NOD32

Dėmesio, grupė! Praktiniai darbo su grupe būdai ir technikos

Dėmesio, grupė! Praktiniai darbo su grupe būdai ir technikos
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Ši knyga – praktinių ir veiksmingų darbo su grupe technikų bei metodų rinkinys. Knyga skiriama visiems konsultantams, lektoriams, vadovams ar kitiems specialistams, kurie veda įvairius užsiėmimus ir siekia juos padaryti įdomius, įtraukiančius ir naudingus. Knyga nėra akademinė – jos autoriai dalijasi savo patirtimi ir pateikia praktikoje išbandytus bei veiksmingus darbo su grupe būdus. Čia skaitytojas ras ne tik įvairių užduočių ir pratimų, bet ir konkrečių patarimų ir technikų, kaip ugdyti komandas, padėti joms kurti idėjas, kelti veiklos tikslus, vesti susirinkimus ar valdyti sudėtingas situacijas, kurios kyla dirbant su grupe.

Читать книгу «Dėmesio, grupė! Praktiniai darbo su grupe būdai ir technikos» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • ĮVADAS
 • Kas svarbu dirbant su grupe
 • SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI PRINCIPAI
 • TINKAMAS PASIRUOŠIMAS
 • KONSULTANTO ĮGŪDŽIAI IR SAVYBĖS
 • Darbo su grupe technikos
 • LŪKESČIŲ SUDERINIMAS
 • LŪKESČIŲ BANKAS
 • ASMENINIŲ KLAUSIMŲ FORMULAVIMAS
 • ORO BALIONAS
 • IŠANKSTINIS TYRIMAS
 • GRUPĖS SUTELKIMO SPRENDIMAI
 • APIE MANE
 • PIRMOJI DISKUSIJA
 • NEBAIGTI SAKINIAI
 • SURASK SAVO VARDĄ
 • SURINK PARAŠUS
 • TU MAN PATINKI
 • PALIESK SAVO TIKSLĄ
 • LAZDA ŽEMYN
 • BIČIULIO PAGALBA
 • GRUPĖS ĮTRAUKIMO SPRENDIMAI
 • KARŠTA KĖDĖ VADOVUI
 • DU KONSULTANTAI
 • VAIDMENYS GRUPĖS NARIAMS
 • FIZINĖS APLINKOS SPRENDIMAI
 • IDĖJŲ PAIEŠKA IR ATRANKA
 • Daugiau idėjų per trumpesnį laiką
 • MINČIŲ LIETUS (ANGL. „BRAINSTORM“)
 • ATVIRKŠTINIS MINČIŲ LIETUS
 • MINČIŲ ŽEMĖLAPIS (ANGL. „MINDMAP“)
 • LOTOSO ŽIEDAI
 • VEIKSMAŽODŽIAI (ANGL. „SCAMPER“)
 • KOMBINACIJOS SU DAIKTU
 • IDĖJŲ GRUPAVIMAS
 • KRITERIJŲ LENTELĖ
 • TAIKINYS („JAUČIO AKIS“)
 • VERTINIMO MATRICA
 • ĮGŪDŽIŲ STIPRINIMAS: LAVINAMO ELGESIO IMITACIJOS IR SIMULIACIJOS
 • Kokius įgūdžius laviname?
 • Tinkamas pasiruošimas – užtikrinta sėkmė
 • Kas atliks pašnekovo vaidmenį?
 • Įgūdžių lavinimo simuliacijų atlikimas
 • Įgūdžių lavinimo simuliacijų medžiagos peržiūra ir analizė
 • Kitos įgūdžių lavinimo užduotys
 • SPRENDIMŲ PAIEŠKA
 • ŠEŠIOS MĄSTYMO SKRYBĖLĖS
 • KETURIŲ GALIMYBIŲ MODELIS
 • UŽ, PRIEŠ, NUOJAUTA, ĮDOMU
 • SCORE MODELIS
 • PICOS IŠVEŽIOTOJO KLAUSIMAS
 • VIZUALIZACIJA
 • GRUPĖS SUPERVIZIJA
 • VEIKLOS ANALIZĖ IR TIKSLŲ FORMULAVIMAS
 • GRUPĖS VEIKLOS ŽEMĖLAPIS
 • KELIONĖ LAIKU
 • SSGG ANALIZĖ (ANGL. „SWOT ANALYSIS“)
 • SMART TIKSLŲ FORMULAVIMAS
 • ASMENINIŲ TIKSLŲ NUSTATYMAS
 • KETURIŲ PERSPEKTYVŲ MODELIS
 • SĖKMIŲ IR NESĖKMIŲ ANALIZĖ
 • DISKUSIJŲ VALDYMAS
 • KALBAME PO VIENĄ
 • IŠSIURBIMAS
 • PASAULIO KAVINĖ (ANGL. „WORLD CAFÉ“)
 • ATVIROS ERDVĖS DISKUSIJA (ANGL. „OPEN SPACE TECHNOLOGY“)
 • DEBATAI
 • KOMANDOS KOUČINGO TECHNIKOS
 • KOMANDOS VEIKLOS ĮVERTINIMAS
 • KOMANDOS MISIJA
 • KOMANDOS VEIKLOS PRINCIPŲ GERINIMAS
 • KOMANDOS NARIŲ INDĖLIS IR LŪKESČIAI
 • KOMANDOS ISTORIJA
 • JĖGŲ LAUKO ANALIZĖ (ANGL. „FORCE FIELD ANALYSIS “)
 • GRĮŽTAMOJO RYŠIO SESIJA
 • SUSITARIMŲ PAIEŠKA
 • KOMANDOS NUOSTATOS
 • ATSPARUMO STRESUI DIDINIMAS
 • EMOCINIS KOMANDOS INTELEKTAS
 • MES IR JIE, JIE IR MES
 • KITI KOMANDOS EFEKTYVUMĄ GERINANTYS KLAUSIMAI
 • DARBO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS
 • APIBENDRINIMAS KELIOSE GRUPĖSE
 • IŠSIREGISTRAVIMAS
 • DALINĖ AMNEZIJA
 • MOKYMOSI DIENORAŠTIS
 • VEIKSMŲ LENTELĖ
 • ATVIRUKAI
 • DVI KĖDĖS
 • MOKYMAI MOKYMUOSE
 • TEIGIAMOS ATMOSFEROS IR AKTYVUMO PALAIKYMAS
 • FIZZ BUZZ
 • TAI GERAI, TAI BLOGAI
 • BALIONAI
 • MESK MAN
 • VĖJAS NEŠA
 • AFRIKIETIŠKAS LIETUS
 • Susirinkimų valdymas
 • EFEKTYVAUS SUSIRINKIMO PRINCIPAI
 • SUDĖTINGOS SITUACIJOS SUSIRINKIMUOSE IR JŲ SPRENDIMAI
 • MŪSŲ GERIAUSIO SUSIRINKIMO RECEPTAS
 • Sudėtingų situacijų grupėje valdymas
 • BENDRIEJI PRINCIPAI
 • Kartais tai tėra projekcija
 • Pirmiausia dirbu su savimi, tik tada su auditorija
 • Konsultantas – ne visagalis
 • Universalių atsakymų nėra
 • Kartais nereikia jokio plano
 • Būtina įsikišti, kai mokymosi procesas stringa
 • Kartais jie turi išeiti
 • SUDĖTINGOS SITUACIJOS IR KAIP JAS SPRĘSTI
 • Ciniškos replikos
 • Nekonstruktyvios diskusijos
 • Pernelyg pasyvūs dalyviai
 • Pernelyg aktyvūs dalyviai
 • Vadovas – trukdis
 • Disciplinos trūkumas
 • Konsultanto „egzaminavimas“
 • Autoriteto neatitiktis
 • Atviri konfliktai grupėje
 • „Galiorkos“ sindromas
 • Stiprios emocijos
 • Migravimas
 • Nesuderinti lūkesčiai
 • PABAIGOS ŽODIS
 • BIBLIOGRAFIJA