marchsale17

Ohnivý drak

Ohnivý drak
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Medková rozsáhlá románová kronika se především soustředila na to, aby podala obraz o tom, za jakých podmínek došlo k vytvoření nového československého státu. Podle autora se na jeho vzniku silně podílela i činnost legionářů, kterým věnuje ve svém díle nemalou pozornost. V této první části své pentalogie sleduje Medek hlavně okolnosti, jež měly vliv na vytvoření atmosféry před první světovou válkou i krátce po jejím vypuknutí. Všímá si například, jak se formují postoje proti rakousko-uherské monarchii. V tomto příběhu tyto nekompromisní názory zaujímá okruh přátel sdružených kolem pražského spisovatele Budecia nebo čeští bratři působící v Orlických horách.