Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses, toitlustuses ja majutuses

Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses, toitlustuses ja majutuses
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

brošüüris antakse ülevaade kaubanduses, toitlustuses ja majutuses esinevatest ohuteguritest – kuidas neid ära tunda ja mida teha, et need mõjutaksid töötajate tervist võimalikult vähe. Käsitlemist leiavad tööd, mis on seotud põhiliselt istumise või seismisega, raskuste käsitsi teisaldamine, psühholoogilised ohutegurid, liikumisteede korrashoid, töövahendite ohutus, kemikaalide kasutamine ja mitmed muud teemad. Samuti antakse nõu esmaabi ja tervisekontrolli korraldamiseks ja olmeruumide sisustamiseks.

Читать книгу «Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses, toitlustuses ja majutuses» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.