Книга или автор
Книга недоступна

Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie styczeń 2016 r. część I

0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

AKTUALNOŚCI

1.Doprecyzowano zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych

2.UE przyjęła poprawki w ramach tzw. cyklu dorocznych zmian

PRZYKŁADY KSIĘGOWAŃ

3.Wydatki poniesione na audyt można zaliczyć do kosztów

KSR W PRAKTYCE

4.Rozliczenia związane z działalnością deweloperską reguluje KSR 8

MSR W PRAKTYCE

5.Zmiany w MSR/MSSF w 2015 roku i planowane na rok 2016 oraz kolejne lata

EKSPERT ODPOWIADA

6.Rozchód z rachunku walutowego może wymagać podwójnego przeliczenia

7.Wprowadzenie budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako jednego środka trwałego to błąd

8.Księgowanie odpisów aktualizacyjnych niezapłaconej wierzytelności – sprawdź, jak ich prawidłowo dokonać

9.Różnicy między dotychczasową wartością księgową a wartością rynkową nieruchomości nie można ujmować jako nieruchomości inwestycyjne

PORÓWNANIE REGULACJI UOR Z MSR/MSSF

10.MSR 1 „Prezentacja sprawozdania finansowego”

11.MSR 2 „Zapasy”

12.MSR 7 „Rachunek przepływów pieniężnych”

Читайте онлайн полную версию книги «Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie styczeń 2016 r. część I» автора Praca zbiorowa на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie styczeń 2016 r. część I» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

Дата поступления: 06 сентября 2019