Книга или автор
Книга недоступна
Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie październik 2015 r.

Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie październik 2015 r.

Премиум
Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie październik 2015 r.
0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

AKTUALNOŚCI

1.Bilans jednostek za 2015 r. według nowych zasad

2.Zmiany w sposobie korygowania kosztów od 1 stycznia 2016 r.

3.1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana sposobu obliczania odsetek za zwłokę

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

4.Wybór rewidenta do badania sprawozdania

PRZYCHODY I KOSZTY

5.Organizując imprezy firmowe, trzeba pamiętać o skutkach podatkowych

PRZYKŁADY KSIĘGOWAŃ

6.Jak poprawnie skorygować odpis na ZFŚS na koniec roku

EKSPERT ODPOWIADA

7.Zakup mieszkania na przetargu w celu odsprzedaży

8.Częściowy zwrot kary umownej nie jest kosztem podatkowym

9.Refaktura kosztów kredytu

10.Umorzenie udziałów własnych w drodze obniżenia kapitału zakładowego

11.Przychód ze sprzedaży połowy licencji będzie stanowił przychód

12.Udziały własne trzeba będzie umieścić w osobnej pozycji aktywów

13.Wycena rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z MSR 16

PORÓWNANIE REGULACJI UOR I MSR/MSSF 16

Читайте онлайн полную версию книги «Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie październik 2015 r.» автора Praca zbiorowa на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie październik 2015 r.» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

Дата поступления: 06 сентября 2019

Купить книгу