Краткое содержание книги Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie maj 2016 r. читать онлайн краткий пересказ книги 📙 автора Praca zbiorowa на MyBook.ru
image
Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie maj 2016 r.

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Недоступна

Премиум

0 
(0 оценок)

Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie maj 2016 r.

0 печатных страниц

2019 год

0+

Эта книга недоступна.

 Узнать, почему
О книге

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

AKTUALNOŚCI

1.Zmiana do MSR 7 dotycząca zadłużenia netto

ŚRODKI TRWAŁE

2.Najczęściej spotykane błędy przy rozliczaniu środków trwałych

REZERWY

3.Firmy produkcyjne powinny tworzyć rezerwy na naprawy gwarancyjne

POŁĄCZENIA SPÓŁEK

4.Przy rozliczaniu połączenia spółek należy określić wartość firmy – cz. II

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

5.VAT niepodlegający odliczeniu można księgować bezpośrednio w koszty

6.Poprawne księgowanie nieodpłatnego przekazania

7.Wydatki na remont lokalu ujmuje się w koszty bieżącego okresu

PORÓWNANIE REGULACJI UOR Z MSR/MSSF

8.MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany waartości szacunkowych i korygowanie błędów”

читайте онлайн полную версию книги «Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie maj 2016 r.» автора Praca zbiorowa на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie maj 2016 r.» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация
Год издания: 2019Дата поступления: 6 сентября 2019
Правообладатель

Поделиться