Книга или автор
Книга недоступна
Finanse sektora publicznego, wydanie październik 2015 r.

Finanse sektora publicznego, wydanie październik 2015 r.

Премиум
Finanse sektora publicznego, wydanie październik 2015 r.
0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

Aktualności

1.NIK o finansowaniu obiektów sportowych

2.W przyszłym roku biblioteki pedagogiczne pomogą bibliotekom szkolnym

3.W zamówieniach publicznych niestety wciąż decyduje cena

4.W 2016 roku mniejsze podatki i opłaty lokalne

Rachunkowość, klasyfikacja i sprawozdawczość

5.Wydzielony rachunek jednostek oświatowych

6.Jak ująć trwały zarząd w księgach rachunkowych

7.Inwentaryzacja dotyczy także obcych środków trwałych

8.Sposób wyodrębniania wydatków na zadanie oświatowe powinna ustalić jednostka samorządowa

9.Księgowanie dotacji dla instytucji kultury

10.Wydatki na premierę nowego przedstawienia

Podatki w jsfp

11.Większość świadczeń z ZFŚS jest zwolniona z PIT

Kadry i płace

12.Regulamin ZFŚS muszą zaakceptować związki

13.Przy ZFŚS niezbędna zgoda na przetwarzanie danych

14.Na koniec roku trzeba skorygować odpis na ZFŚS

15.Minimalną liczbę uczestników imprez finansowanych z ZFŚS powinien określać regulamin

16.Omyłkowo wypłacone świadczenie z ZFŚS stanowi świadczenie nienależne, które powinno być zwrócone pracodawcy dysponującemu funduszem

17.Międzyzakładowe organizacje związkowe powinny konsultować regulamin, wyłącznie gdy ich członkowie są zatrudnieni w danej placówce

18.Korygując odpis na ZFŚS, należy pamiętać o zastosowaniu zapisu technicznego

19.Umorzenie pożyczki z ZFŚS należy traktować jako świadczenie wynikające z wcześniejszego stosunku pracy

20.Nieprzekazany odpis na ZFŚS stanowi zobowiązanie wymagalne

21.Pomoc od pracodawcy w postaci świadczenia rzeczowego podlega zwolnieniu z PIT do 380 zł

22.O bezpieczeństwo i higienę w szkole zadba dyrektor

23.MAC uszczegółowił obowiązki spoczywające na ABI

Finanse publiczne

24.Gminne Centrum Kultury można połączyć z gminną biblioteką publiczną

Wskaźniki i stawki

Kalendarium

Читайте онлайн полную версию книги «Finanse sektora publicznego, wydanie październik 2015 r.» автора Praca zbiorowa на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Finanse sektora publicznego, wydanie październik 2015 r.» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

Дата поступления: 06 сентября 2019

Купить книгу