«Finanse sektora publicznego, wydanie grudzień-styczeń 2015 r.» читать онлайн книгу 📙 автора Praca zbiorowa на MyBook.ru
image
  1. MyBook — Электронная библиотека
  2. Библиотека
  3. Praca zbiorowa
  4. «Finanse sektora publicznego, wydanie grudzień-styczeń 2015 r.»
image

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Недоступна

Премиум

0 
(0 оценок)

Finanse sektora publicznego, wydanie grudzień-styczeń 2015 r.

0 печатных страниц

2019 год

0+

Эта книга недоступна.

 Узнать, почему
О книге

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

Aktualności

1.Tylko przez 3 miesiące może trwać zawieszenie stosunku pracy aresztowanego samorządowca

2.Niepieniężna część nagrody jubileuszowej będzie również zwolniona ze składek ZUS

3.Wynagrodzenie pracownika naukowego uczelni za wykłady pozaetatowe powinno być oskładkowane

4.Zmiany w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej już od stycznia 2016 roku

5.Kolejne zmiany dla sektora publicznego od 2016 roku

6.Znamy wysokość współczynnika urlopowego na 2016 rok

7.Nowe obowiązki dla płatników w zakresie PIT-11 za 2015 rok

8.Składka na FEP za pracownika wykonującego zlecenie w szczególnych warunkach

9.Kwota subwencji w 2016 roku na jednego ucznia wzrośnie do 98 zł

10.Ordynacja podatkowa – co zmieni się od stycznia 2016 roku

11.Konieczność zmiany formularzy deklaracji i informacji podatkowych

12.Minimalne stawki podatku transportowego bez zmian

13.Ile wyniosą kwoty wolne od potrąceń w 2016 roku

14.Minister finansów wprowadza kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej

15.Jeszcze w 2015 roku trzeba podjąć nowe uchwały w sprawie dotacji oświatowych

16.Ustawa o rewitalizacji podpisana – nowa stawka w podatku od nieruchomości

Opinie RIO

17.Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niepełnosprawnego

18.Gmina ma prawo do przymusowego ściągnięcia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

19.Dotacja oświatowa z gminy nie obejmuje wydatku na zestaw do terapii

20.Data wpływu dokumentów dotyczących PFRON do biura księgowości musi uwzględniać konieczność sporządzania sprawozdań

21.Zasady rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zapewnienia wychowania przedszkolnego

22.Wpływy z tytułu kar porządkowych są dochodami budżetu państwa

23.W przypadku uchylenia uchwały „śmieciowej” trzeba ponownie zawiadomić właścicieli o wysokości opłaty

24.Czy dyrektor instytucji kultury może zawrzeć umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej

Rachunkowość, klasyfikacja i sprawozdawczość

25.Jak umarzać należności cywilnoprawne w jsfp

26.Należności przedawnione w jednostkach budżetowych

27.Jak tworzyć centra obsługi gminy w 2016 roku

28.Ewidencja dotacji przeznaczonej na prace inwestycyjne w domu kultury

29.Kiedy błąd w bilansie zostanie uznany przez kierownika jednostki za nieistotny

30.Zakup materiałów związanych z egzaminem praktycznym potwierdzającym kwalifikacje

31.Pozostałe środki trwałe również muszą spełniać cechę kompletności

32.Przy braku właściwości sądu i oddaleniu pozwu, należności są nadal traktowane jako sporne

33.Tworząc plan kont, jednostki publiczne nie mogą rezygnować z prowadzenia kont rozrachunków

34.Wartość odszkodowania za zajęcie gruntu dotyczy nabycia gruntu, a nie budowy ścieżki rowerowej

35.Kiedy spotkanie opłatkowe można sfinansować ze środków zakładowego funduszu socjalnego

Kadry i płace

36.Zmiany dla służb płacowych od stycznia 2016 roku

37.Nagroda jubileuszowa po udokumentowaniu poprzednich lat pracy

Finanse publiczne

38.RIO: zaciąganie zobowiązań finansowych przez samorządy

читайте онлайн полную версию книги «Finanse sektora publicznego, wydanie grudzień-styczeń 2015 r.» автора Praca zbiorowa на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Finanse sektora publicznego, wydanie grudzień-styczeń 2015 r.» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация

Год издания: 

2019

Дата поступления: 

6 сентября 2019

Правообладатель

Поделиться