july_sale

Kodeks pracy k.p.

Kodeks pracy k.p.
Читайте в приложениях:
Книга доступна в премиум-подписке
Оценка читателей

KODEKS PRACY k.p. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich

Оглавление