Книга или автор
Kodeks cywilny k.c.

Kodeks cywilny k.c.

Kodeks cywilny k.c.
0,0
0 читателей оценили
249 печ. страниц
2016 год
0+
Оцените книгу

О книге

KODEKS CYWILNY k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399).

Читайте онлайн полную версию книги «Kodeks cywilny k.c.» автора Polska на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Kodeks cywilny k.c.» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2016

ISBN (EAN): 9785392083503

Объем: 450.0 тыс. знаков

Купить книгу

Книги, похожие на «Kodeks cywilny k.c.»

Все

По жанру, теме или стилю автора