aprilsale

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Книга доступна в премиум-подписке
Оценка читателей

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beschrijft in vier boeken de rechtsgang in Nederland in het burgerlijke recht: het Burgerlijk procesrecht (Nederland).