Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Faillissementswet

Faillissementswet
Читайте в приложениях:
Книга доступна в стандартной подписке
Оценка читателей

Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wettelijke bepalingen omtrent het faillissement en de surséance van betaling herziening vereischen; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze.