feb23sale

Trīs vēja mezgli

Trīs vēja mezgli
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Kapteinis nu atraisa pirmo mezglu, un, lūk, saceļas tāds ceļa vējš, ka kuģis zibens ātrumā šaujas pa jūru projām.

Jau otrā rītā princis ierauga savas līgavas pili un vēl laikā nokāpj krastā.

Līgava vēl nav aizgājusi pie cita.

Ķēniņdēls apprec princesi un paliek tur par valdnieku.

Mūsu kapteinis brauc atpakaļ uz savu nopelnīto valsti. Brauc un domā:

– Kam man tādas valsts vajaga, lai viņu ņem, kas grib – kas man nekait manā kuģī; bet apskatīties gan apskatīšos, kā viņi tur dzīvo.

Kapteinis atbrauc pie vecā ķēniņa un saka:

– Tavu dēlu es laikā aizvedu, bet viņa piesolīto valsti negribu, jo tik jauka dzīve nav nevienam ķēniņam kā man uz kuģa.

Bet vecais ķēniņš negrib kapteini laist projām…

Pasaku krājums "Trīs vēja mezgli" ir latviešu un cittautu garamantu apkopojums, kura gan liels, gan mazs atradīs sev tuvu varoni un motīvu. Pasakas par dzīvniekiem būs interesantas bērniem, bet sadzīves pasakas šķitīs noderīgas un gudras arī vecākiem. Spilgtākās pasakas rotā latviešu vecmeistara Riharda Zariņa ilustrācijas.

Читать книгу «Trīs vēja mezgli» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • PRIEKŠVĀRDS
 • LAKSTĪGALA UN LĒLIS
 • STRAZDS, LAPSA UN VĀRNA
 • KĀ MĀJU LOPI NĀKUŠI PIE CILVĒKIEM
 • VĒRSIS, CITI MĀJU KUSTOŅI UN VILKS
 • KAS APĒDIS SIERU?
 • VEPRIS UN VIŅA KALPI
 • VILKS
 • ODI UN VILKS
 • LĀCIS UN VILKS, KAĶIS UN GAILIS
 • LAPSA, RUNCIS, VILKS, LĀCIS UN MEŽACŪKA
 • LIELSKUNGS UN LĀCIS
 • SPĒKA VĪRI
 • STIPRINIEKS
 • ŽAGATAS OLIŅA
 • ZVĒRU GUDRĪBA
 • KĀ KUNGS KUMEĻU PERĒJIS
 • VĪRS SIEVAS DARBOS
 • PAR SIEVAS “APSTĀJIEM”
 • PAR PIKTU SIEVU
 • PAR “GUDRU” SIEVU
 • KĀ VĪRS PĀRMĀCĪJIS SLINKU SIEVU
 • PAR VĪRU UN SIEVU SKĀBIŅU ĶĒRNĒ
 • PAR ŪDENS KAUSĪTI
 • KĀDA KALPA GUDRĪBA
 • TRĪS VĒJA MEZGLI
 • BURVJU DZIRNAVIŅAS
 • VECTĒVA GUDRS PADOMS
 • PĒRKONS
 • BEZDIEVIS KURPNIEKS UN DIEVBIJĪGAIS SKRODELIS
 • IMPAMPS
 • KUNGS PAR ZIRGU
 • SĒRDIENĪTE UN MĀTES MEITA
 • SAULES MEITA
 • KĀ CĒLUSĒS DAUGAVA
 • KĀ ZĒNS NO EZERA VELNU PADZINA
 • GAILĪTIS UN VISTIŅA
 • LAPSA
 • LAIMASMĀTE
 • VĀRNAI PIEKRĀPĀS!
 • KĀ BEZDELĪGA CILVĒKIEM UGUNI PĀRNESUSI
 • KĀ VECAIS ABRINIEKS MAIZĒ IEDZĪVOJĀS
 • VECAIS DĀLDERIS
 • NABAGA VĪRA DZIRNUTIŅAS
 • SĪKSTUĻA VĒRDIŅŠ
 • SALAKA UN ĶĪSIS
 • ZOSS VALODA
 • VĀRGULĪTIS UN VELNS
 • LAPSA UN GAILIS
 • KĀ SAIMNIEKS VELNAM GADUS UZMINĒJIS
 • LAPSA CEPJ VABOLI
 • GAILIS UN VARDE
 • ĀŽA LIELĪBA
 • PAR ČIKU
 • KĀ CEPLĪTIS SĪLI (KREĶI) NO SODA IZGLĀBIS
 • TIESNEŠA SPRIEDUMS
 • KĀPĒC ZAĶIM PĀRŠĶELTAS LŪPAS?
 • ZELTA OLAS
 • KĀ ĶĒNIŅA DĒLS PAMEITU APŅĒMA
 • NABAGA KALĒJS
 • DZIESMU SPĒKS
 • Piezīmes