«Skazany na Boga?» читать онлайн книгу 📙 автора Martin W. Napa на MyBook.ru
image
Skazany na Boga?

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Недоступна

Премиум

0 
(0 оценок)

Skazany na Boga?

0 печатных страниц

2019 год

0+

Эта книга недоступна.

 Узнать, почему
О книге

Niebezpieczna dla wiary - Zabójcza dla religijnych dogmatów - Prowokująca do myślenia - Bezkompromisowa - Wstrząsająca - Książka Skazany na Boga? - A w niej: Rzeczywiste źródła władzy Kościoła - Selekcja kapłanów czyli wielka tajemnica wiary - Konklawe – wewnętrzna walka w siedzibie piotrowej - Istota nieomylności omylnych papieży - Duch Święty i jego pomyłki - Święci w niebie czyli lobbing na najwyższym poziomie - Powstanie świata i człowieka - Tajne watykańskie dokumenty obciążające papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI - Zbawienie i inne cuda - Moralność Boga i człowieka - Otwórzcie oczy, abyście mogli zobaczyć!


Tytuł książki - “Skazany na Boga?” stanowi parafrazę słów francuskiego filozofa Jeana Paula Sartre’a "człowiek jest skazany na wolność".

Rozdział I Tajemnica powołania


Tekst rozdziału I koncentruje się na analizie zjawiska powołania do kapłaństwa. Przedstawione zostają kulisy rekrutacji przyszłych duchownych, w szczególności ukazany jest proces selekcji dokonywany w trakcie naboru (polegający m.in. na odrzuceniu kobiet, osób niepełnosprawnych itd.). Opis ten zderzony zostaje z oficjalną nauką Kościoła katolickiego, podkreślającą, iż ‘powołanie’ jest ‘wielką tajemnicą wiary’, w którą człowiek nie może ingerować. Rozdział I obejmuje również analizę rzeczywistych źródeł władzy dostojników religijnych.


Rozdział II Duch Święty i nieomylni papieże


Ukazana zostaje potencjalna ścieżka ‘kariery zawodowej’, jaka czeka osobę, której udało się pozytywnie przejść etap naboru opisany w poprzednim rozdziale. Analizie logicznej poddana zostaje tu również rola ‘Ducha Świętego’ w tym procesie. Rzeczywiste kulisy awansów w hierarchii duchownej zostają omówione w szczególności na przykładzie kariery papieża Jana Pawła II.


Rozdział III Lobbing w niebie


W rozdziale III weryfikacji poddana zostaje instytucja ‘kultu świętych’. Tekst udowadnia, iż modlitwy o ‘wstawiennictwo do świętych’ stanowią w rzeczywistości prośbę o zastosowanie lobbingu u Boga, co kłóci się wewnętrznie z oficjalną doktryną religijną. Podważona zostaje racjonalność samej idei ‘świętości’, w szczególności w zakresie ‘cudów’ wymaganych dla zakończenia procesu beatyfikacji czy kanonizacji. Zakończenie rozdziału stanowi krytyczna ocena dokonań papieża Jana Pawła II pod kątem ‘heroiczności jego cnót’ wymaganej w procesie beatyfikacyjnym (analizie poddano działania JPII w zakresie porozumienia z przedstawicielami innych wyznań oraz w zakresie afer pedofilskich, jakie miały miejsce w Kościele katolickim – w szczególności omówiono tajne instrukcje obowiązujące za jego pontyfikatu i ich skutki)


Rozdział IV Skazany na Boga?


W poprzednich trzech rozdziałach książki podważona została ‘boskość’ struktur kościelnych, co jednak nie stanowi dowodu na nieistnienie samego Boga. W rozdziale IV ostrze analizy zostaje skierowane zatem właśnie ku ‘Najwyższemu’, ukazując rzeczywiste źródła praw moralnych ludzkości oraz poddając zwątpieniu sensowność ‘instytucji zbawienia’.


Rozdział V Stworzenie świata i człowieka


Tekst podważa sensowność wiary w Boga jako twórcę świata i człowieka. Jednocześnie podjęta zostaje próba odpowiedzi na pytanie o powstanie wszechświata, wykorzystane zostają przy tym odkrycia fizyki kwantowej czy kosmologii z ostatnich lat, przedstawione w dostępny dla Czytelnika sposób.


Rozdział VI Rzeczywistość


Rozdział VI obejmuje zagadnienie postrzegania przez człowieka otaczającego świata – rzeczywistości. Celem rozdziału jest ukazanie stopnia skomplikowania owej rzeczywistości, której dopiero poznanie i zrozumienie pozwala w pełni ocenić koncepcję Boga jako koncepcję sprzeczną wewnętrznie, nielogiczną i po prostu bardzo ubogą merytorycznie.

читайте онлайн полную версию книги «Skazany na Boga?» автора Martin W. Napa на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Skazany na Boga?» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация
Год издания: 2019Дата поступления: 5 сентября 2019
ISBN (EAN): 9788393392148
Правообладатель

Поделиться