Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Kult stromů v zemích Koruny české

Kult stromů v zemích Koruny české
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Kult stromů se vztahuje již k nejstarším dobám, kdy naši pohanští předci – Keltové, Slované – uctívali přírodu. Spojovali ji s posvátnem, božstvy. Svoje místo zaujímaly stromy i ve světové mytologii, jak ukazuje malý exkurz v knize. Po staletí se pak kult stromů udržoval v lidových zvycích, pověstech, pověrách, mýtech a symbolech. Kult stromů zasahuje i do náboženského cítění lidí, svoje místo má také ve východních nábožensko-filozofických systémech. V našich zemích v době obrození se těšily velké pozornosti památné stromy, od 19. století se stromek stal jedním z hlavních symbolů Vánoc. Ve dvacátém století se setkáváme s národními a memoriálními stromy, stromy v lese během války poskytují úkryty… Zkrátka stromy, jejich posvátnost provázejí člověka až do současnosti, i když dnešní západní civilizace kultu stromů příliš nepřeje. Vztah člověka ke stromům je však nezbytným předpokladem dosažení partnerství lidí s přírodou, a tedy i přežití. Kniha začíná úvodním slovem botanika V. Větvičky o stromech.

Читать книгу «Kult stromů v zemích Koruny české» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.