Книга или автор
Книга недоступна

Słownik pedagogiki specjalnej

0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

Słownik zawiera hasła z zakresu:

-  diagnozy i stymulacji rozwoju dzieci z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności;

- patologii i profilaktyki rozwoju;

- edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji oraz terapii medycznej i psychologiczno-pedagogicznej osób niepełnosprawnych;

-  społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w różnych środowiskach życia;

- regulacji prawnych dotyczących tych osób,

a także biogramy prekursorów i twórców pedagogiki specjalnej.Obowiązkowa lektura nie tylko dla studentów i pracowników naukowych, ale także dla wszystkich mających kontakt i pracujących z osobami niepełnosprawnymi.


Małgorzata Kupisiewicz - dr hab., prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, kierownik Zakładu Surdopedagogiki Wydziału Nauk Pedagogicznych APS.
Każdego niemal roku wzrasta liczba osób niepełnosprawnych w różnym wieku dotkniętych w różnym stopniu i różnymi rodzajami niepełnosprawności. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia z przełomu XX i XXI wieku wynika, że na kuli ziemskiej liczba niepełnosprawnych wynosiła około 500 milionów ludzi, a w Polsce obejmowała około 12% ogółu ludności, w tym ponad 3% dzieci  w wieku do 14 roku życia. Znaczy to, że ponad 4 miliony osób wymagało u nas  i nadal wymaga – trwale lub okresowo –  różnych form i zakresów diagnozy, profilaktyki, rehabilitacji oraz terapii o charakterze opiekuńczym, leczniczym i psychopedagogicznym, a także wsparcia socjalnego i prawnego. (…) Znaczny udział w realizacji tego celu ma pedagogika specjalna.

Читайте онлайн полную версию книги «Słownik pedagogiki specjalnej» автора Małgorzata Kupisiewicz на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Słownik pedagogiki specjalnej» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

ISBN (EAN): 9788301193645

Дата поступления: 04 сентября 2019