Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Livserindringer

Livserindringer
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
Оглавление
 • Fortale
 • I. Barndomsaarene paa Bornholm. 1804 til 1817
 • II. Skoleaarene i Frederiksborg. 1817 til 1820
 • III. Studenteraarene, Embedsexamen og Magistergrad. 1820—1826
 • IV. Ansættelse ved Universitetet. Embeds- og videnskabelig Virksomhed. 1826 til 1848
 • Universitetsvirksomhed
 • Forfattervirksomhed
 • Bibliotheksvirksomhed
 • Anden offentlig Virksomhed
 • Personlige Forhold og Reise
 • V. Tidsrummet som Minister. 1848—1851
 • 1848 før Ministerudnævnelsen
 • Novemberministeriet i Almindelighed
 • Den grundlovgivende Rigsforsamling
 • Virksomhed som Kultusminister i og udenfor Rigsdagen
 • Krigen og de ydre politiske Forhold
 • Personlige Forhold
 • VI. Videnskabelig, Universitets- og Skolevirksomhed med fortsat Deltagelse i det politiske Liv. 1852 til 1884
 • Politisk Virksomhed i og udenfor Rigsdag og Rigsraad
 • Universitetsvirksomhed
 • Personlige Forhold
 • Undervisningsinspektørvirksomhed
 • Videnskabelig Forfattervirksomhed
 • Anden offentlig Virksomhed
 • Personlige Forhold
 • Reiser
 • Personlige Forhold
 • Tillæg I
 • 1. Tale ved Universitetets Sørgehøitid for Kong Frederik VII af J. N. Madvig
 • Bemærkninger om Kong Frederik VII
 • 2. Nationalitetsprincipet i Politiken
 • Tillæg II. Forskjellige Breve
 • Fodnoter
 • Fodnoter