Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно
Написать рецензию
 • Pramenchik
  Pramenchik
  Оценка:
  6

  Такім чынам, азнаёміўшыся са зместам i пачаўшы чытаць гэтую кнігу я спадзявалася на тое, што ў кожнай главе будзе якая-небудзь захапляльная легенда, ці міф, або аповяд, прысвечаны адной з разнавіднасцяў легендарных коней, але, на жаль, я атрымала не гэта. Вынік: каша-малаша ды здаровы сон. Чаму? Ды таму што ў кожным раздзеле сапраўды апісаны легенды, міфы і павер’і аб розных коніках, але кожны складаецца з кучы, тоны і вялікага мноства легенд і звычаяў, не звязаных паміж сабой, часам аднолькавых (але ў кожнай краіне адрозненнем з’яўляецца або імя галоўнага героя ці невялікая розніца ў зыходзе таго, што адбываецца). Вельмі шмат вынятак і цытат з старажытных твораў, паэм і г.д.

  Я не магу сказаць, што гэта суцэльная кніга, так, у яе ёсць агульная ідэя, але гэта проста зборнік намяшаных міфаў. Іх настолькі шмат, што прачытаўшы адну-дзве -знiкаець жаданне чытаць астатнія (асабліва калі гэтыя дзве аднолькавыя, як у першых частках). Кніга падыдзе для гарачых збiральнiкаў фальклору, магчыма аматараў гісторыі, ды і коней у цэлым. Пару глаў выкладзены выдатна, цікава і лаканічна. Выведала мноства новых рэчаў, ды і для пашырэння далягляду гэты твор можа падысці, але мне зайшоў туга. Маё меркаванне - кніга толькi на «здавальняюча» (таму, што чалавек зрабіў вялікую працу па зборы інфармацыі, але выклаў яе не вельмі прыгожа). Мае чаканні не апраўдаліся, можа Вашы апраўдаюцца?

  Текст рецензии на русском языке

  Итак, ознакомившись с содержанием и начав читать эту книгу я надеялась на то, что в каждой главе будет какая-нибудь захватывающая легенда, или миф, или рассказ ,посвященный одной из разновидностей легендарных лошадей, но, увы, я получила не это. Итог: каша-малаша и здоровый сон. Почему? Да потому что в каждой главе действительно описаны легенды, мифы и поверья о различных лошадках, но каждая глава состоит из кучи, тонны и великого множества легенд и обычаев, не связанных между собой, иногда одинаковых (но в каждой стране отличием является или имя главного героя или небольшая разница в исходе происходящего).
  Очень много выдержек и цитат из древних произведений, поэм и т.п. Я не могу сказать, что это цельная книга, да, у нее есть общая идея, но это просто сборник намешанных мифов. Их настолько много, что прочитав одну-две –пропадает желание читать остальные (особенно когда эти две одинаковые, как в первых главах).
  Книга подойдет для страстных собиральщиков фольклора, возможно любителей истории, да и лошадей в целом наверное. Пару глав изложены отлично, интересно и лаконично. Узнала множество новых вещей, да и для расширения кругозора может подойти, но мне зашла туго. Мое мнение – книга на "удовлетворительно" (потому, что человек проделал колоссальную работу по сбору информации, но изложил ее не очень красиво). Мои ожидания не оправдались, может Ваши оправдаются?

  Читать полностью