Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Euroopa kohtu lahendid. Ühenduse disainilahenduse vaidlused

Euroopa kohtu lahendid. Ühenduse disainilahenduse vaidlused
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Käesolevas kogumikus toodud üldkohtu ja Euroopa Kohtu lahendid kajastavad ühenduse registreeritud, aga ka registreerimata disainilahendusega seotud vaidlusi. Kogumik koosneb Euroopa Kohtu neljast otsusest ning üldkohtu kolmest otsusest, mis käsitlevad ühenduse disainilahenduse vaidluste lahendamisel kohtu poolt sätestatud printsiipe. Ühenduse disainilahenduse kohtulahendeid sisaldav kogumik on suunatud eelkõige ühenduse disainilahenduse taotlejale ja omanikule, kellele pakub huvi, millistest printsiipidest on kohus vaidluste lahendamisel lähtunud.