«EUROOPA KOHTU LAHENDID. Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus» читать онлайн книгу📙 автора Liina Puu на MyBook.ru
  1. MyBook — Электронная библиотека
  2. Библиотека
  3. Liina Puu
  4. «EUROOPA KOHTU LAHENDID. Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus»
image

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Недоступна

Премиум

0 
(0 оценок)

EUROOPA KOHTU LAHENDID. Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus

98 печатных страниц

2017 год

16+

Эта книга недоступна.

 Узнать, почему
О книге
Raamat on vajalik intellektuaalomandiga tegelejatele. Kogumik koondab endas kaubamärgi kasutamise kohustust käsitlevaid Eroopa Kohtu lahendeid ning on suunatud eelkõige registreeritud kaubamärgi omanikule, kellele pakub huvi, millistest printsiipidest on kohus lähtunud kaubamärgi kasutamise kohustuse nõuet käsitlevate vaidluste lahendamisel. Viimase kümne aasta olulisemates kasutamist käsitlevates otsustes on kohus selgitanud, millistel tingimustel võib lugeda kaubamärgi kasutamise kohustuse nõude kaubamärgiomaniku poolt täidetuks. Otsustes on analüüsitud kasutamise kohustuse territoriaalsuse ja ajalise kestuse küsimust, samuti on kohus hinnanud, kas kaubamärgi kasutamine muudel kui ärilistel eesmärkidel on kaubamärgi tegelik kasutamine ning millistel juhtudel saab lugeda kaubamärgi kasutamise nõude täidetuks, kui kaubamärki on kasutatud registreeringus toodust erineval kujul või kombinatsioonis teise registreeritud kaubamärgiga.

читайте онлайн полную версию книги «EUROOPA KOHTU LAHENDID. Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus» автора Liina Puu на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «EUROOPA KOHTU LAHENDID. Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация

Дата написания: 

1 января 2014

Год издания: 

2017

ISBN (EAN): 

9789949945054

Объем: 

176711

Издатель
Правообладатель

Поделиться