Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Tagasiside töötajate arendamisel

Tagasiside töötajate arendamisel
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Tagasiside on oluline ja võimas juhtimisvahend, mis valel kasutamisel on hävitav, õigel aga võib imesid teha. “Selle raamatu puhul on tegemist näitega, et häid asju ei pea alati välismaalt otsima minema,“ märkis Veolia Keskkonnateenuste tegevjuht Argo Luude Kristel Jalaku uue raamatu “Tagasiside töötajate arendamisel” kohta. Kogenud juht, personalijuht, konsultant ja koolitaja Jalak käsitleb raamatus erinevaid tagasiside andmise vorme koos asjalike ning praktiliste näidete ja teoreetilise taustaga. See teeb raamatust sobiva abivahendi neile, kes alles planeerivad tagasiside protsesse rakendama asuda, ning on ka heaks mäluvärskenduseks neile, kes juba tagasiside andmise/saamise võlud endale selgeks teinud. Enamik juhte ja töötajaid nõustub sellega, et tagasiside on vajalik. Samas kurdavad inimesed sageli tagasiside nappuse üle. Ainus, mis on hullem kui halvasti antud tagasiside, on selle vähesus. Seega – tagasiside on oluline. Regulaarne tagasiside selle kohta, kuidas mul läheb, annab hea võimaluse areneda oma töös ja isiksusena. Tagasiside on kommunikatsioon inimeste vahel, mille abil me saame teada, kuidas me teisi inimesi või ümbritsevat maailma nende arvates mõjutame. Tagasiside abil saame kontrollida, kas me teeme seda, mida arvame end tegevat? Me pole alati teadlikud oma käitumisest, ka ei pruugi me tajuda seda, kuidas see teistele paista võib. Selles raamatus käsitletakse tagasisidet kui protsessi, mille käigus antakse inimesele teada, kuivõrd tema tegevus vastab – või ei vasta – kokkulepitud sooritusstandarditele, teiste inimeste ootustele või tulemuse saavutamiseks vajalikele tegevustele.

Читать книгу «Tagasiside töötajate arendamisel» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • 1. Mis on tagasiside
 • Tagasiside liigitamine
 • Positiivne ja negatiivne tagasiside
 • Kvalitatiivne ja kvantitatiivne tagasiside
 • Hinnanguline ja kirjeldav tagasiside
 • Minevikku või olevikku suunatud tagasiside
 • Spontaanne või planeeritud tagasiside
 • Ühest või mitmest allikast pärinev tagasiside
 • Selgesõnaline või vihjav tagasiside
 • Tagasiside vastuvõtmine
 • Mina-pilt ja enesehinnang
 • Psühholoogilised kaitsed
 • Tajuvead ja takistused tagasisidestamisel
 • Stereotüüpide kasutamine
 • Oletatav sarnasus
 • Loogiline järeldamine
 • Haloefekt
 • Kontrasti efekt
 • Eelarvamus
 • Veel barjääre, mis takistavad sõnumi kohalejõudmist
 • Vastupanu
 • Ebaefektiivne tagasisidestamine
 • Tagasiside aktsepteerimist soodustavad tegurid
 • Tagasiside motiivid
 • Tagasiside protsess
 • Tagasiside ajastatus
 • Tagasiside organisatsioonides
 • Organisatsioonides levivaid nuripraktikaid
 • 2. Juhendamine
 • Hea juhendaja
 • Juhendamiskokkulepe
 • Juhendamistsükkel
 • Uue töötaja sisseelamisprogramm
 • Sisseelamisprogrammi teemad ja tegevused
 • Tehtud tööd ja ülesanded võiks programmi juhendajaga ka läbi arutada
 • Tagasiside sisseelamise ajal
 • Kogenud töötaja regulaarne juhendamine
 • Oskuste lihvimine regulaarsel juhendamisel
 • Fookuse hoidmine
 • Juhendamine probleemide lahendamiseks
 • Oma panuse uurimine probleemide tekkimisse
 • 3. Arenguvestlus
 • Arenguvestluste käivitamine organisatsioonis
 • KKK − korduma kippuvad küsimused
 • Arenguvestluste süsteemi taaselustamine
 • Arenguvestluse pidamine
 • Rasked vestluspartnerid
 • Suurepäraste töötajatega vestlemine
 • 4. Mitmeallikaline tagasiside
 • Töörahulolu-uuringud ja kliendiküsitlused
 • 360º tagasiside hindamine
 • 360º ettevalmistus
 • Skaalade näiteid:
 • Käitumuslikud skaalad
 • Hindamine
 • Mida paber-pliiats-meetodil jälgida
 • Mis saab pärast raportite koostamist
 • Tagasisidevestlus
 • Tagasiside usaldusväärsus
 • 5. Koolitused ja arenguprogrammid
 • Tagasiside koolitusel
 • Pideva arengu toetamine
 • 6. Tagasisidestamisoskuste arendamine
 • Kuldreeglite jälgimine
 • Hindamisvahendid
 • Tagasiside vastuvõtmise õppimine
 • Kirjandus
 • Autorist