Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Liiklusseadus koos majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" ja sõidukite tunnusmärgid. Raamat on mõeldud kõigil neile, kellel on vaja ennast liikluse alal harida või täiendada.

Читать книгу «Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • 1. jagu. Üldsätted
 • 2. jagu. Liiklusohutus
 • 3. jagu. Liiklus
 • 2. peatükk. LIIKLUSREEGLID
 • 1. jagu. Üldsätted
 • 2. jagu. Jalakäija liiklusreeglid
 • 3. jagu. Sõitja liiklusreeglid
 • 4. jagu. Jalgratturi, tasakaaluliikuri, pisimopeedi- ja mopeedijuhi liiklusreeglid
 • 5. jagu. Juhi liiklusreeglid
 • 6. jagu. Mootorsõidukijuhile esitatavad lisanõuded
 • 7. jagu. Sõiduki juhtimise keeld
 • 8. jagu. Loomveokiga ja loomadega liiklemisel esitatavad lisanõuded
 • 3. peatükk. SÕIDUK
 • 4. peatükk. MOOTORSÕIDUKI JUHTIMINE
 • 1. jagu. Mootorsõiduki juhtimisega seotud toimingud
 • 2. jagu. Mootorsõiduki juhtimisõigus
 • 3. jagu. Mootorsõiduki juhtimisõiguse andmine
 • 4. jagu. Mootorsõidukijuhi koolitus
 • 5. jagu. Mootorsõidukijuhi õpetaja
 • 6. jagu. Mootorsõidukijuhi eksamineerija
 • 7. jagu. Mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamine, äravõtmine, kehtetuks tunnistamine ja taastamine
 • 5. peatükk. JUHI TÖÖ- JA PUHKEAEG NING TÖÖTASU
 • 6. peatükk. TRAMM JA TRAMMI JUHTIMINE
 • 7. peatükk. JALGRATTUR JA PISIMOPEEDIJUHT
 • 8. peatükk. MAASTIKUSÕIDUKITE LIIKLEMISE KORRALDUS JA MAASTIKUSÕIDUKI JUHTIMINE
 • 9. peatükk. LIIKUMISPUUDEGA JA PIMEDA INIMESE LIIKLEMISE TAGAMINE
 • 10. peatükk. LIIKLUSÕNNETUS
 • 11. peatükk. LIIKLUSREGISTER NING KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU SÕIDUKITE REGISTER
 • 12. peatükk. PARKIMISE KORRALDAMINE
 • 13. peatükk. RIIGIVÕIMU TEOSTAMINE SÕIDUKITE JA JUHILUBADEGA SEOTUD TOIMINGUTE PUHUL
 • 14. peatükk. LIIKLUSJÄRELEVALVE
 • 15. peatükk. VASTUTUS
 • 16. peatükk. RAKENDUSSÄTTED
 • LIIKLUSMÄRKIDE JA TEEMÄRGISTE TÄHENDUSED NING NÕUDED FOORIDELE
 • 1. peatükk. ÜLDSÄTE
 • 2. peatükk. LIIKLUSMÄRKIDE TÄHENDUSED
 • 1. jagu. Üldsätted
 • 2. jagu. Hoiatusmärgid
 • 3. jagu. Eesõigusmärgid
 • 4. jagu. Keelu- ja mõjualamärgid keelumärgid
 • 5. jagu. Kohustusmärgid
 • 6. jagu. Osutusmärgid
 • 7. jagu. Juhatusmärgid
 • 8. jagu. Teeninduskohamärgid
 • 9. jagu. Lisateatetahvlid
 • 3. peatükk. TEEMÄRGISTE TÄHENDUSED
 • 1. jagu. Üldsätted
 • 2. jagu. Teekattemärgised
 • 3. jagu. Püstmärgised
 • 4. peatükk. NÕUDED FOORIDELE
 • 1. jagu. Üldsätted
 • 2. jagu. Fooritulede liigid ja paigutus
 • Tunnusmärgid
 • Joonealused märkused