skyeng2018

Eesti Haigekassa lugu. 20 aastat ravi ja kindlustust

Eesti Haigekassa lugu. 20 aastat ravi ja kindlustust
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
Оглавление
 • II. Eesti ravikindlustussüsteemi kujunemine: aastad 1992–2000
 • 1991. aasta Ravikindlustusseaduse jõustumine
 • Tervishoiuteenuste hindade kujunemine
 • Haigekassade tekkimine ja töö
 • Kuidas tekkis Keskhaigekassa
 • Perearstisüsteemi tekkimine
 • 1994–1997 Suurte muudatuste aeg
 • Haigekassa staatuse tugevnemine, pöördumine praegusele kursile
 • Maailmapanga abi ja tervishoiureformid
 • Tervishoiureform: uute seaduste pakett
 • Reformid juristi pilgu läbi
 • Reformide jõustumine: like from textbook
 • Haiglavõrgu arengukava loomine
 • Ravimite kompenseerimise süsteemi muutus, piirhindade juurutamine
 • III. Valitud suuna kinnistamine: aastad 2001–2012. Strateegiline arengukava
 • Uute süsteemide loomine
 • Tervishoiuteenuste hinnakujunduse kaasajastamine
 • Kompetentsimudeli ja tulemuskaardi süsteemi loomine haigekassas
 • Tervishoiuteenuste osutajate valimine
 • Tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamine
 • Elektroonilise töövõimetuslehe loomine
 • Digiretsepti loomine
 • Üleminek paberretseptilt digiretseptile
 • Teha on veel palju
 • 2008.–2010. aasta majanduskriis
 • Reservide kasutamine
 • Rasked otsused
 • Ravijärjekorrad
 • Ravikindlustuse tulevikust haigekassa silmade läbi
 • Pilk tulevikku
 • Ravikindlustuse tulevikuperspektiiv
 • Joonealused märkused