aprilsale

Denník na cestě do Itálie

Denník na cestě do Itálie
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

V pondělí 4. srpna 1834 vyrazil Mácha na cestu do severní Itálie. Jeho společníkem byl Antonín Strobach (1814-1856), pozdější pražský purkmistr, předseda říšského sněmu a právník. Cesta trvala 6 týdnů (někdy ušli denně až 60 kilometrů). Vedla z Prahy, přes České Budějovice, Linec, Salzburk, Innsbruck do Benátek. Odtud pluli do Terstu. Kniha obsahuje postřehy z cest.