ESET_NOD32

Fraszki

Fraszki
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
Оглавление
 • Księgi pierwsze
 • Do Baltazera
 • Do Chmury[1]
 • O tymże[2]
 • Do gospodyniej
 • Do gościa[3]
 • Do gościa
 • Do Hanny
 • Do Jakuba
 • Do Jana[6]
 • Do Jósta
 • Do Kachny
 • Do Marcina
 • Do Mikołaja Firleja
 • Do Mikołaja Mieleckiego[8]
 • Do miłości
 • Do paniej
 • Do paniej
 • Do paniej
 • Do Pawełka
 • Do Pawła
 • Do Pawła
 • Do Pawła Stępowskiego[14]
 • Do Stanisława
 • Do Walka
 • Epitafium dziecięciu
 • Epitafium dziecięciu
 • Epitafium Jędrzejowi Żelisławskiemu
 • Epitafium Kosowi[17]
 • O tymże[19]
 • Epitafium Krysztofowi Sienieńskiemu
 • Epitafium Wojciechowi Kryskiemu[20]
 • Drugie Temuż[21]
 • Epitafium Wysockiemu[22]
 • Na Barbarę[23]
 • Na butnego
 • Na Fortunę[26]
 • Na frasowne
 • Na frasownego
 • Na gospodarza
 • Na grzebień
 • Na hardego
 • Na hardego
 • Na kogoś
 • Na Konrata
 • Na łakome
 • Na matematyka
 • Na Matusza
 • Na miernika
 • Na młodość
 • Na nabożną
 • Na nieodpowiedną
 • Na niesłowną
 • Na niesłownego
 • Na pany
 • Na pieszczone ziemiany
 • Na pijanego
 • Na poduszkę
 • Na posła papieskiego
 • Na Sokalskie mogiły
 • Na starą
 • Na starość
 • Na stryja[48]
 • Na swoje księgi
 • Na Ślasę
 • Na śmierć
 • Na Świętego Ojca[55]
 • Na ucztę
 • Na utratne[59]
 • O chłopcu
 • O chmielu
 • O dobrym panie
 • O Doktorze Hiszpanie[61]
 • Ofiara
 • O fraszkach
 • O fraszkach
 • O gospodyniej[66]
 • O gospodyniej
 • O Hannie
 • O Hannie
 • O Jędrzeju
 • O Kachnie
 • O kocie
 • O księdzu
 • O liście
 • O Łazickim a Barzym[92]
 • O miłości
 • O prałacie
 • O sobie
 • O Staszku
 • O ślachcicu polskim
 • O śmierci
 • O zazdrości
 • O żywocie ludzkim
 • O żywocie ludzkim
 • Raki[106]
 • Sen
 • Z Anakreonta
 • Z Anakreonta[108]
 • Z Anakreonta
 • Z Anakreonta
 • Za pijanicami
 • Księgi wtóre
 • Do Anakreonta
 • Do Andrzeja Trzecieskiego[124]
 • Do Anny
 • Do Anny
 • Do Bartosza
 • Do boginiej
 • Do doktora
 • Do doktora
 • Do doktora
 • Do doktora[128]
 • Do doktora
 • Do doktora Montana
 • Do drużby
 • Do dziewki
 • Do dziewki
 • Do Franciszka[136]
 • Do fraszek
 • Do fraszek
 • Do gospodarza
 • Do gościa
 • Do Hanny
 • Do Jadwigi
 • Do Jana
 • Do Jędrzeja[146]
 • Do Jędrzeja[149]
 • Do Jędrzeja Patrycego
 • Do Jósta[150]
 • Do Marcina
 • Do Mikołaja Mieleckiego[154]
 • Do Montana
 • Do nieznajomego
 • Do paniej
 • Do Petryła
 • Do Piotra Kłoczowskiego[159]
 • Do Pluta[165]
 • Do przyjaciela
 • Do przyjaciela
 • Do tegóż[166]
 • Do pszczół
 • Do snu
 • Do Stanisława
 • Do Stanisława Meglewskiego[170]
 • Do Stanisława Porębskiego[171]
 • Do swych rymów
 • Do Wenery
 • Do Wędy
 • Do wojewody
 • Do Wojtka
 • Do Wojtka
 • Epitafium Andrzejowi Bzickiemu, kasztelanowi chełmskiemu[173]
 • Tegoż małżonce[176][177]
 • Epitafium Sobiechowi[179]
 • Ku Muzom
 • Na Chmurę
 • Na fraszki
 • Nagrobek Adrianowi doktorowi
 • Nagrobek Annie
 • Nagrobek mężowi od żony
 • Nagrobek Mikołajowi Trzebuchowskiemu
 • Temuż[184]
 • Nagrobek opiłej babie
 • Nagrobek Pawłowi Chmielowskiemu[186]
 • Nagrobek Stanisławowi Zaklice z Czyżowa[187]
 • Dorocie z Michowa, żenie jego[188]
 • Na historyją trojańską[189]
 • Na lipę
 • Na łakomego
 • Na most warszewski
 • Na tenże[194]
 • Na tenże[196]
 • Na obraz Andrzeja Patrycego
 • Na Piotra
 • Na pszczoły budziwiskie[198]
 • Na różą
 • Na rym nierozmyślny
 • Na wieniec
 • Na zachowanie
 • O Aleksandrzech
 • O Bekwarku
 • Odpowiedź
 • Ofiara
 • Na toż[204]
 • Ofiara
 • Ofiara
 • O fraszkach
 • O Gąsce[206]
 • O gościu
 • O kapelanie
 • O drugim[208]
 • O kaznodziei
 • O Koźle[209]
 • O łazarzowych księgach[211]
 • O miłości
 • O nowych fraszkach
 • O Pelopie[222]
 • O proporcyjej
 • O rozkoszy
 • O rozwodzie[225]
 • O Rzymie
 • O starym
 • Z Anakreonta
 • Z greckiego
 • Z greckiego
 • Z greckiego
 • Z greckiego
 • Z greckiego
 • Z greckiego
 • Z greckiego
 • Księgi trzecie
 • Człowiek boże igrzysko
 • Do doktora[239]
 • Do dziewki
 • Do dziewki
 • Do fraszek
 • Do gospodarza
 • Do gościa
 • Do gościa
 • Do gór i lasów[248]
 • Do Jadama Konarskiego biskupa poznańskiego[257]
 • Do Jana
 • Do Jana
 • Do Kachny
 • Do Kachny
 • Do kaznodzieja
 • Do kogoś
 • Do Lubomira
 • Do Łask[268]
 • Do Magdaleny
 • Do Mikołaja Firleja
 • Do Mikołaja Wolskiego[271]
 • Do miłości
 • Do miłości
 • Do miłości
 • Do miłości
 • Do opata
 • Do pana
 • Do pana
 • Do Pawła
 • Do Pawła
 • Do poetów
 • Do Pryszki[291]
 • Do Reiny[293]
 • Do sąsiada
 • Do Stanisława
 • Do Stanisława Wapowskiego[298]
 • Do starosty
 • Do starosty muszyńskiego[305]
 • Do Wacława Ostroroga[310]
 • Do wojewody
 • Do Zofijej
 • Epitafium Erazmowi Kroczewskiemu kuchmistrzowi[314]
 • Epitafium Grzegorzowi Podlodowskiemu, staroście radomskiemu[316]
 • Epitafium Jóstowi Glacowi[317]
 • Gadka
 • Małemu wielkiej nadzieje Radziwiłłowi[321]
 • Marcinowa powieść
 • Modlitwa o deszcz
 • Na dom w Czarnolesie
 • Nagrobek dwiema braciej[328]
 • Nagrobek Gąsce
 • Temuż[335]
 • Nagrobek Hannie Spinkowej od męża[336]
 • Nagrobek jej M. P. wojewodzinej lubelskiej[337]
 • Drugi[340]
 • Nagrobek koniowi
 • Nagrobek kotowi
 • Nagrobek Piotrowi
 • Nagrobek Rózynie
 • Nagrobek Stanisławowi Strusowi[345]
 • Na heretyki
 • Na lipę
 • Na lipę
 • Na słup kamienny
 • Na śklenicę
 • Na zdrowie
 • O błaźnie
 • O duszy
 • O flisie
 • O fraszkach
 • O Hektorze[355]
 • O kapłanie
 • O kołnierzu
 • O koźle
 • O łaziebnikach
 • O Marku
 • O mądrości
 • O Mikoszu[358]
 • O miłości
 • O tejże[360]
 • O miłości
 • O Necie
 • O swych rymiech
 • Z Anakreonta
 • Z Anakreonta
 • Z greckiego
 • Fraszki dodane
 • Nagrobek Stanisławowi Grzepskiemu[366]
 • Na Leliwę Tarnowskich[367]
 • Na słownik Mączyńskiego
 • Pełna prze zdrowie
 • Przymówka chłopska
 • Źle dopijać się przyjaciela
 • Przypisy
 • Przypisy