Книга или автор
Книга недоступна

Finanse muzułmańskie

0,0
0 читателей оценили
2019 год
0+
Оцените книгу

О книге

Zwiększające się zainteresowanie tematyką gospodarczego oblicza islamu decyduje o rozszerzeniu zbioru osób skupionych na jego analizie i ocenie o ekonomistów, którzy swymi badaniami przyczyniają się do poznania i lepszego zrozumienia istoty muzułmańskiej koncepcji gospodarki wraz ze wszystkimi elementami i regułami ją tworzącymi oraz problemami, które jej dotyczą.

Książka ta, swą treścią wpisuje się w nurt poznawczo-analitycznych badań nad wybranymi, współczesnymi zagadnieniami finansów muzułmańskich. W jej treści zawarto autorskie odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące kwestii:

- sposobu przenikania do Europy i wybranych jej państw, muzułmańskiej formuły prowadzenia działalności finansowej oraz historycznych i przyszłych uwarunkowań tego procesu,

- własności muzułmańskich instrumentów finansowych opartych na zasadzie podziału zysków i strat, decydujących o ograniczonym znaczeniu tych produktów w portfelach muzułmańskich instytucji finansowych,

- znaczenia dla muzułmańskiej koncepcji finansów oraz dla samych wyznawców islamu transakcji Kard hasan,

- roli odgrywanej przez Rady ds. szariatu w muzułmańskich instytucjach finansowych i muzułmańskim systemie finansowym,

- specyfiki muzułmańskiego podejścia do podatków i opodatkowania oraz jego odzwierciedlenia w teorii i praktyce Zakat,

- sposobów i obszarów wyznaczania oraz kształtowania przez islam cech właściwych dla praktyków rachunkowości muzułmańskiej,

- wpływu kulturowego środowiska prowadzenia aktywności gospodarczej na swobodę podejmowania działań zgodnych z kanonami wyznawanej wiary, rozpatrywanego w świetle dyskusji na ubojem rytualnym i szansami tworzonymi przez dynamiczny rozwój gospodarki Halal ze szczególnym uwzględnieniem jej sektora żywnościowego.

Autor opracowania, kierując je do osób zainteresowanych problematyką ekonomicznego oblicza islamu, wyraża nadzieję, że zawarta w nim treść stanie się przyczynkiem do poznania i zrozumienia meandrów religijnej i społeczno-ekonomicznej doktryny islamu oraz definiuje ona pola dyskusji i wymiany poglądów odnoszących się do omawianych kwestii.

Jacek Adamek – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni pracownik Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Autor opracowań naukowych dotyczących problematyki kulturowych uwarunkowań rachunkowości, ekonomii i finansów muzułmańskich oraz mikrofinansów.

Читайте онлайн полную версию книги «Finanse muzułmańskie» автора Jacek Adamek на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Finanse muzułmańskie» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2019

ISBN (EAN): 9788301189266

Дата поступления: 05 сентября 2019